Casa inocenței regăsite (Ioana Pârvulescu, Inocenții, roman)