Contrafort
Fondat in octombrie 1994
Contrafort : 7-8 (187-188), iulie-august : Editorial : Eugenia Bojoga : „Limba moldovenească” - diversiuni pe Internet

Editorial

Eugenia Bojoga

„Limba moldovenească” - diversiuni pe Internet

Cu ocazia celei de-a 21 aniversări a sărbătorii Limba noastră cea română, în august curent, este un gest de-a dreptul frustrant să-ţi propui să arunci o privire retrospectivă. Orice bilanţ, oricât de provizoriu şi superficial, ar consta dintr-o listă lungă de ratări sistematice şi extrem de puţine realizări, pentru că sărbătoarea propriu-zisă a fost discreditată de-a lungul anilor în mod  programatic. Denigrând Ziua Limbii la nivel oficial, guvernanţii comunişti i-au detractat semnificaţia profundă şi, prin aceasta, au compromis prestigiul limbii române în R. Moldova. Or, diminuând uzul limbii literare la nivelul întregii comunităţi, foştii guvernanţi i-au stimulat implicit pe vorbitori să se complacă într-o exprimare rudimentară, promovând semilingvismul la toate nivelurile.

Ca o consecinţă logică a atâtor eşecuri sistematice, am ajuns la o performanţă greu de imaginat în starea de efervescenţă naţională din primii ani de independenţă: sintagma „limba moldovenească” a devenit mult mai uzuală acum decât în anii ‘90. Resuscitarea limbii „moldoveneşti” şi impunerea sa cu forţa nu doar în perimetrul nostru autohton, ci şi în unele instituţii europene, precum şi în spaţiul virtual constituie dovada cea mai grăitoare a lipsei de coerenţă şi responsabilitate a politicii lingvistice din ultimii zece ani. În Internet asupra sintagmei cu pricina pluteşte o nebuloasă totală: de la filmuleţe deocheate Vorbim moldoveneşte din Youtube şi piese muzicale ale grupului Grăieşte Moldoveneşte până la Piraţii din Caraibe sau Matrix, subtitrate în limba „moldovenească”, iar unii lingvişti străini sunt de-a dreptul derutaţi din cauza informaţiei online pe această temă. 

„Limba moldovenească” în Wikipedia

Nu voi prezenta toate materialele disponibile pe Internet, ci mă voi limita la un singur aspect: circumscrierea limbii „moldoveneşti” în Wikipedia. Întrucât Wikipedia este o sursă de documentare internaţională, definiţiile ar trebui să le spună utilizatorilor neavizaţi ce este limba „moldovenească” şi să le ofere bibliografie la acest capitol, în eventualitatea că cel care va dori să aprofundeze subiectul să o poată face pornind de la sursele recomandate aici. Cele mai laconice aproximări ale limbii „moldoveneşti” ne întâmpină în cehă, croată, catalană, portugheză, bulgară şi slovacă. În aceste limbi articolele se limitează la prezentarea datelor esenţiale ale problemei, fără să-şi propună să-i familiarizeze pe cititori cu problematica sinuoasă a limbii noastre. Bunăoară, în catalană se afirmă: „El moldau és, segons la Constitució del país, la llengua oficial de la Republica de Moldavia”. În slovacă se spune şi mai puţin: „Moldavščina (Limba moldovenească) je uradnii jazik v Moldaviji” (Moldoveneasca este limba oficială în Moldova). În franceză se face referire şi la articolul respectiv din Constituţie - „Le moldave (code ISO 639: aucun; inclus dans la langue roumaine) est la langue officielle de la république de Moldavie selon l’article 12 de sa constitution” - în loc să apară art. 13, este indicat art. 12, probabil cel din constituţia Transnistriei. O informaţie amplă ne întâmpină şi în spaniolă: „El idioma moldavo (en moldavo: limba moldovenească, en moldavo cirilizado: Молдовеняскэ) es el nombre que recibe el idioma rumano usado en la República de Moldavia. Es una lengua romance del grupo oriental. Según la ley con respecto al uso de los idiomas de Moldavia (septiembre de 1989), que aún está en vigor, la lengua moldava es „realmente idéntica” al rumano”1. În schimb, se confundă ultima zi din august cu luna septembrie.

Unele articole nu au mai fost actualizate de ceva vreme. Astfel, în italiană, se arată că standardul internaţional ISO 639 a atribuit limbii moldoveneşti codurile mo şi mol: „Lingua moldava (…) è il nome che ufficialmente viene dato alla lingua rumena standard nella Repubblica di Moldavia e nella regione con tendenze indipendentistiche della Transnistria. A questo idioma è stato assegnato il codice mo in ISO 639-1 e il codice mol in ISO 639-2 e ISO / DIS 639-3”. Or, cum se ştie, acestea au fost suprimate în noiembrie 2008, fiind înlocuite cu codurile asociate limbii române…

În unele definiţii mai ample – cum ar fi cele în engleză, portugheză, franceză sau  italiană –  se menţionează că „moldoveneasca” şi româna e una şi aceeaşi limbă. Până şi textul în rusă ne spune ceva la acest capitol, însă într-un mod foarte voalat: „Молдавский язык — обозначение языка Молдавии, относящегося к романским языкам. Большинство современных лингвистов по чисто языковым критериям не выделяет отдельного молдавского языка, а говорит о молдавском диалекте дако-румынского языка, наряду с другими региональными румынскими диалектами: мунтенским, олтенским, арделенским (трансильванским) и др.”2 Probabil pentru a-i convinge pe utilizatori de existenţa limbii „moldoveneşti”, textul în rusă ne propune şi o mostră vie din această limbă, datând din 1927, ceea ce nu găsim în nici un alt articol: „Ын сэкцыя историчаскы, Комитету штиинцыйник ш’о пус зэдачи сы алкэтуяскы история Марксисты а народулуй молдовинеск. Ынтыю лукру штиинцыйник ын партя ’вэцэрий нородулуй молдовинеск а ишы’н время ди маи апроапи. Ын сэкцыя ди ’нвэцаря цэрий: Дин лукру ’нсэмнат дупэ програмы пэн чи-с стрынсы шы типэрити ’н кэрць осэгити кынтичи шы зыкэтоари нородничи молдовинешть”.

Articolul în limba polonă, cel mai dens şi mai bine construit dintre toate, oferă informaţii suplimentare referitoare nu doar la limba „moldovenească”, ci şi la literatura scrisă în această limbă, începând cu epoca veche (Gr. Ureche, M. Costin, D. Cantemir) şi ajungând la perioada actuală (I. Druţă, Gr. Vieru etc.), însă pentru un cititor neavizat va fi dificil să înţeleagă dacă respectiva literatură e scrisă în limba „moldovenească” sau în română.

Textul în germană se caracterizează prin faptul că imediat după prezentarea limbii „moldoveneşti” – „Moldauisch (…) ist die offizielle Bezeichnung der rumänischen Sprache als Amtssprache Moldawiens” –, conţine un paragraf intitulat Sprache und Politik (Limbă şi politică) în care se precizează că problema limbii în perimetrul dintre Prut şi Nistru a devenit o problemă politică. În plus, „îndepărtarea limbii moldoveneşti de limba română reprezintă un exemplu tipic de separatism lingvistic”. Existenţa limbii moldoveneşti ca limbă de sine stătătoare este controversată. Aproape toţi lingviştii occidentali sunt de acord asupra faptului că limba moldovenească este, în realitate, limba română rebotezată, deoarece Moldova a fost o republică sovietică3. Implicaţiile politice ale limbii „moldoveneşti” au fost sesizate şi în alte câteva articole din Wikipedia care conţin paragrafe dedicate acestui aspect. 

Controversa în jurul problemei limbii 

Despre această controversă relatează articolele redactate în italiană, franceză, engleză şi germană. De altfel, nu e o sarcină tocmai uşoară să expui în câteva fraze o problematică atât de complexă şi întortocheată. În această privinţă, cel mai elocvent este textul francez, în care se porneşte de la premisa că, în opinia lexicologilor, atunci când vorbitorii a două grupuri se înţeleg spontan este vorba de o singură limbă. Or, în timp ce lingviştii specializaţi în limbile romanice au demonstrat că este vorba de aceeaşi limbă, reprezentanţii fostei puteri din Republica Moldova sunt de părere opusă. Astfel, în viziunea oficialităţilor comuniste de la Chişinău, aserţiunea conform căreia moldoveneasca este, de fapt, limba română constituie o dovadă de… expansionism românesc. În fine, se mai precizează că această controversă a generat în Republica Moldova o dublă discriminare lingvistică: pe de o parte, numai autohtonii românofoni au dreptul să se numească moldoveni – respectiv, să-şi numească limba „moldovenească” –, ca urmare, minorităţile (o treime din populaţie) se simt ca şi excluse. Pe de altă parte, numai minorităţile au dreptul să-şi dezvolte limba, cultura şi identitatea lor ca membri ai unor civilizaţii (rusă, ucraineană, bulgară, turcofonă) ce depăşesc frontierele ţării, acest drept fiindu-le, în schimb, negat românofonilor care nu au voie să se declare români şi nici nu sunt recunoscuţi ca atare.

Detalii edificatoare în ce priveşte problema sinuoasă a limbii „moldoveneşti” se conţin şi în versiunea engleză: „Stalin justified the creation of the Moldavian SSR by claiming that a distinct „Moldavian” language was an indicator that „Moldavians” were a separate nationality from the Romanians in Romania. In order to give greater credence to this claim, in 1940 Stalin imposed the Cyrillic alphabet on „Moldavian”  to make it look more like Russian and less like Romanian; archaic Romanian words of Slavic origin were imposed on „Moldavian”; Russian loanwords and phrases were added to „Moldavian”; and a new theory was advanced that „Moldavian” was at least partially Slavic in origin. (Romanian is a Romance language descended from Latin.) In 1949 Moldavian citizens were publicly reprimanded in a journal for daring to express themselves in literary Romanian.”

În textul scris în limba rusă se arată, în schimb, că elaborarea normelor literare ale limbii „moldoveneşti” – diferite de cele ale limbii române –, a avut loc în anii 1924-1989, în U.R.S.S., aceasta fiind opera lingviştilor sovietici. În ce priveşte situaţia actuală, se afirmă: „Constituţia Moldovei desemnează în continuare moldoveneasca drept limbă oficială”. Deşi unele personalităţi politice au afirmat că „moldoveneasca” şi româna e una şi aceeaşi limbă”, în conformitate cu datele oficiale ale recensământului din 2004, aprox. 78,4% dintre moldoveni şi-au denumit limba maternă moldoveneasca. Articolul sfârşeşte cu următoarea concluzie: „Problema denumirii oficiale a limbii – „moldovenească” sau „română” – are în Republica Moldova o conotaţie politică”.

Referitor la bibliografie, doar în puţine limbi ne întâmpină referinţe la autori care s-au ocupat de această temă. Dacă pentru franceză sursa principală de documentare o constituie Stella Ghervas, (La réinvention de l’identité moldave après 1989, 2005) şi Gheorghe Negru, spaniola nu oferă nici un titlu, la fel şi catalana, ceha, croata, slovaca, bulgara şi portugheza. Italiana indică bibliografie „clasică”, precum Al. Rosetti, Istoria limbii române (1969), dar în acelaşi timp şi I. Eţko, Молдавско-русский словарь (Chişinău 1987). În polonă bibliografia este mult mai complexă, făcându-se trimitere nu doar la Atlasul Lingvistic Moldovenesc (1968), ci şi la D. Cantemir, M. Costin, Gr. Ureche. Cu toate acestea, cel mai citat autor este istoricul comunist V. Stati: cu trei titluri la sursele bibliografice principale şi cu două la sursele secundare. Pentru limba engleză spectrul este mult mai larg, fiind citaţi Donald L. Dyer (1999), Ch. King (2000), M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, S. Papacostea, P. Teodor (2004), V. Dumbravă (2004), dar şi V. Stati, cu al sau Dicţionar moldovenesc-românesc (sic!).

Textul în rusă se deosebeşte şi de data aceasta prin faptul că indică drept surse bibliografice unele titluri depăşite, elaborate în perioada sovietică. Astfel, în afară de Ch. King, D. L. Dyer şi E. Negru, apare şi M. Serghievskij cu două studii publicate în … 1927, precum şi O. Galuscenko (O. Галущенкo) cu două titluri recente, identice, apărute în 2002 în Ежегодный исторический альманах Приднестровья (Борьба между румынизаторами и самобытниками в Молдавской АССР (20-е годы)”…30-е годы).

Izgonită „pe uşă” – graţie lingviştilor oneşti, oamenilor de cultură şi  politicienilor devotaţi valorilor naţionale – limba „moldovenească” pătrunde prin…  ferestrele reţelei electronice globale. Răul nu dispare, ci îşi schimbă feţele, adaptându-se la noile tehnologii.

____________

1. http://bit.ly/cN4HLK

2. http://bit.ly/ccthtq

3. http://bit.ly/cIey1E

1

Inapoi la cuprinsul numarului

Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova