Revistă a tinerilor scriitori din Republica Moldova Contrafort
Fondat in octombrie 1994

Numărul 7-8 (187-188), iulie-august 2010 Arhiva
Editorial
Eugenia Bojoga „Limba moldovenească” - diversiuni pe Internet

Polemici cordiale
Constantin Cheianu Două moduri de a „executa” o carte. (Un fel de scrisoare deschisă colegului Mircea V. Ciobanu, preşedintele Juriului Premiilor USM pe anul 2009)

Contre-jour
Liliana Armaşu Când sunt necesari tinerii scriitori? Care dintre ei?

Cronica literară
Grigore Chiper Reabilitarea unui trecut literar defectuos (Alexandru Burlacu, Texistenţe I. Drama Zborului frânt; Texistenţe II. Scara lui Osiris)

Aura Maru „Arme grăitoare” de Emilian Galaicu-Păun. Poetica nemiloasă

Etica memoriei
Tamara Cărăuş Adrian Marino şi „succesul ideologic” (Adrian Marino, Viaţa unui om singur)

Cartea de istorie
Alexandru-Florin Platon „Istoria culturală” şi reprezentanţii săi (L’histoire culturelle: un „tournant mondial” dans l’historiographie?)

Eseu
Iulian Boldea Raţionalitatea şi rigoarea criticii literare (Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii)

Lecturi
Alexandru Burlacu „Bildungsjurnalul” lui Andrei Pleşu (Note, stări, zile)

Versuri
Ecaterina Bargan

Victor Ţvetov

Cosmograme
Leo Butnaru Îngerii şi râsu-plânsu

Note de călătorie
Vitalie Ciobanu Îngerul şi autostrada

Vasile Gârneţ O săptămână la Roma

Interviu
Ioana Voicu-Arnăuţoiu: „Mă preocupă faptul că tinerii par să ştie atât de puţin despre istoria noastră recentă…”

Chestionar „Contrafort”
De ce îşi pune omul întrebări? (Răspund: Aureliu Busuioc, Liliana Corobca, Vlad Grecu)

Trenduri
Marcel Gherman Atemporalitatea orientală şi progresul occidental

Scrisori pariziene
Lucreţia Bârlădeanu Surprize de metrou

Proză
Claudia Partole Panseuri călătoare

Pretexte
Igor Ursenco Bucătărie mobilată. (Scurt tratat asupra inocenței feminine)

Fragmentaria
Alex Cosmescu Ce faci în fiecare zi

Literatura germană contemporană
„Cărţile sunt cele care ne ghidează”. Interviu cu scriitoarea Ulla Unseld-Berkewicz, directorul Editurii Suhrkamp

Helene Hegemann - numele unui „scandal” literar

Scrisori din oglindă - jurnal american
Vitalie Sprânceană Hărțile bucătăriei

Avanpremieră editorială
Carlos Ruiz Zafón „Marina”

Cronica traducerilor
Răzvan Mihai Năstase A doua coborâre în Cimitirul Cărţilor Uitate (Carlos Ruiz Zafón, Jocul îngerului, traducere din limba spaniolă şi note de Dragoş Cojocaru)

Muzică
Virgil Mihaiu TRIGON înnobilând stagiunea muzicală a ICR Lisabona

Experimente
Octavian Eşanu O plimbare prin piaţa centrală. Chişinău, vara 2009

Noutăţi editoriale
Mircea Cărtărescu, Frumoasele străineWeb site-ul Contrafort propune doar o selecţie a articolelor publicate în revistă.
Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova