Revistă a tinerilor scriitori din Republica Moldova Contrafort
Fondat in octombrie 1994

Numărul 5-6 (185-186), mai-iunie 2010 Arhiva
Editorial
Vitalie Ciobanu 28 iunie – Decretul care a răscolit Moldova

Actualitate
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2009

Institutul Polonez din Bucureşti

Contre-jour
Liliana Armaşu Ortodoxismul în şcoală – o iniţiativă… neortodoxă

Cartea de poezie
Vasile Gârneţ „Clauza poeziei celei mai favorizate” (Grigore Chiper, Roman-simulacru)

Cronica literară
Grigore Chiper O nouă antologie de poezie americană (Locul nimănui. Poezie americană contemporană. 36 de poeţi americani contemporani)

Alexandru Tabac Istoria incredibilă a celor 100 De Zile (Stela Popa, 100 De Zile, roman)

Etica memoriei
Tamara Cărăuş Foamete, îngeri, legitimări (Larisa Turea, Cartea Foametei)

Cartea de istorie
Alexandru-Florin Platon Condiţiile modernizării (Bogdan Murgescu, România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010)

O carte în dezbatere
Vitalie Ciobanu „Nomazii” Basarabiei – o poveste între grotesc şi tragic (Val Butnaru, Cartea nomazilor din B.)

Vladimir Beşleagă Dincoacele şi Dincoloul din noi (Val Butnaru, Cartea nomazilor din B.)

Lecturi
Alexandru Burlacu Literatura ca un palimpsest (Grigore Canţâru, Totul pare un palimpsest)

In memoriam
Boris Buracinschi

Versuri
Svetlana Corobceanu înlănţuire

Cosmograme
Leo Butnaru Ce (te) vei face?

Chestionar „Contrafort”
De ce îşi pune omul întrebări?

Caleidoscop francez
Leo Butnaru Parisul drept construcţie intelectuală majoră. (Dintr-un Jurnal Yes-Eu)

Lucreţia Bârlădeanu Arzu

Blocnotes
Oleg Bernaz Spaţiu public şi spaţiu privat în Republica Moldova

Reality flash
Grigore Chiper Acolo să-ţi rămână numele

Proză
Emanuela Sprînceană Maşka

Marcel Gherman 2049

Mihaela Perciun Sub pat

Scrisori din oglindă – jurnal american
Vitalie Sprânceană Acolo unde se termină curcubeul. Un moldovean în ospeție la Navajo

Teatru
Angela Aramă BITEI 2010 – jurnal de spectator

Natalia Lozinski Lumea pe care o creăm noi

Literatura germană contemporană
Mariana Codruţ Roland Erb şi literatura română

Grigore Chiper Rolf Bossert în contextul timpului (Rolf Bossert, Ich steh auf den Treppen des Winds „Stau pe treptele vântului”)

Silke Scheuermann – poeta sentimentelor paradoxale

Răzvan Mihai-Năstase Roman-document şi destine frânte (W. G. Sebald, Austerlitz)

Noutăţi editoriale
(Leo Butnaru. Ruleta românească; Liliana Armaşu. singurătatea de miercuri; O antologie de poezie, ВЕЧЕРНЯ 12 + 1 CINA ЧИНА 12 + 1 VECERNEA; Horia-Roman Patapievici. Ultimul Culianu; Nichita Danilov, Ambasadorul invizibil; Cristian Teodorescu. Medgidia, oraşul de apoi)

SemnalWeb site-ul Contrafort propune doar o selecţie a articolelor publicate în revistă.
Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova