Revistă a tinerilor scriitori din Republica Moldova Contrafort
Fondat in octombrie 1994

Numărul 1-2 (181-182), ianuarie-februarie 2010 Arhiva
Editorial
Vitalie Ciobanu Justiţia ca şansă a libertăţii

Actualitatea
Premiul „Constantin Stere” pentru revista „Contrafort”

Contre-jour
Liliana Armaşu Până unde coborâm ştacheta, domnilor specialişti în comunicare?

Dezbateri „Contrafort”
Comisia de studiere a regimului comunist totalitar din Republica Moldova

Igor Caşu: „Nu poţi să avansezi spre europenizare fără o voinţă fermă de distanţare de crimele şi încălcările flagrante ale dreptului omului din perioada sovietică”

Andrei Cuşco: „Şansa practică pe care o oferă munca în cadrul Comisiei oricărui istoric este accesul neîngrădit la arhive şi desecretizarea urgentă şi totală a acestora”

Petru Negură: „Îmi voi aduce contribuţia la studierea practicilor de „rezistenţă” ale populaţiei civile (şi ale intelectualilor) faţă de măsurile represive şi opresive aplicate de regimul sovietic”

Cronica literară
Grigore Chiper Erudiţia prin eseuri şi cronici de carte (Eugen Lungu, Spaţii şi oglinzi)

O carte în dezbatere
Vitalie Ciobanu „Ereziile” intelectualului dezabuzat (Vasile Ernu, Ultimii eretici ai Imperiului)

Tamara Cărăuş Erezia de la un gulag la altul

Vitalie Sprânceană Capcanele negândirii (dialog cu o carte)

Ecouri la o carte de succes
Alina Tofan Autobiografia ca eseu. Constantin Cheianu despre Perestroika la moldoveni

Cartea de istorie
Alexandru-Florin Platon Europa între aşteptări, deziluzii şi (noi) speranţe (Boris Petric, Jean-François Gossiaux, Europa mon amour. 1989-2009: un rêve blessé)

Eseu
Alexandru Burlacu Ion Druţă între Cervus Divinus şi mârţoagă

Versuri
Vasile Romanciuc Cine te pândeşte din lacrimă

Viorica Răduţă scriu la singurătatea mamei

Gheorghe Calamanciuc cavoul tristeţilor

Wojciech Bonowicz Celan şi alte poeme

Cosmograme
Leo Butnaru Obsesii sau Nasul-Bis

Interviul revistei
Dorin Tudoran: „Pe mine gândul oricărei forme de cenzură mă nelinişteşte”

Premiul Naţional de poezie „Mihai Eminescu”
Poetul Dorin Tudoran

Jurnalul unei Ţestoase
Mariana Codruţ Partizanii libertăţii de la Nucşoara

Reality flash
Grigore Chiper Texte şi texte

Occident – idei în actualitate
Oleg Bernaz Sfera artei şi critica eticii

Proză
Vladimir Beşleagă Voci 2 sau misterioasele sfere (partea a VII-a)

Florin Hălălău Dublul botez al lui Mihnea Cernat

In Memoriam Marin Mincu
Emilian Galaicu-Păun Carte de adio

Fragmentarium
Alex Cosmescu Un cenaclu altfel

Scrisori din oglindă – jurnal american
Vitalie Sprânceană Imperialiştii fără imperiu

Trenduri
Marcel Gherman Total Recall: Călătorie spre centrul minţii

Muzică
David MacFadyen Megatone (compozitorul Marcel Gherman) sau Cum să aplici filosofia hindusă asupra societăţii postsovietice

Opinii
Nicolae Spătaru Stataliştii în şomaj tehnic

Cronica traducerilor
Răzvan Mihai Năstase Reţeta pierdută (Dan Brown, Simbolul pierdut)

Literatura germană contemporană
Thomas Brussig sau Viaţa pe „Aleea Soarelui”

Cât de adevărată trebuie să fie literatura? (Interviu cu scriitoarea germană Katja Lange-Müller)

Martin Walser – un scriitor prolific, incomod, riscantWeb site-ul Contrafort propune doar o selecţie a articolelor publicate în revistă.
Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova