Contrafort
Fondat in octombrie 1994
Contrafort : 6, (164), iunie : Actualitatea : : Declaraţie a PEN Clubului din Republica Moldova

Actualitatea

Declaraţie a PEN Clubului din Republica Moldova

Cu privire la modificările abuzive din Legea activităţii editoriale

 

 

PEN Clubul din Republica Moldova – filiala Organizaţiei Mondiale a Scriitorilor cu sediul la Londra – protestează energic împotriva noii Legi care reglementează activitatea editorială, adoptată de Parlamentul de la Chişinău în data de 26.06.2008. Prevederile votate în lectură finală de majoritatea comunistă contravin libertăţii de gândire şi exprimare, garantate de Constituţia Republicii Moldova, încalcă principiul distribuirii echitabile şi transparente a banilor publici, contrazic orientarea europeană a Republicii Moldova, proclamată oficial.

Semnalăm, în mod special, alineatul 6 din Art. 14, care are următorul conţinut: „Se interzice editarea literaturii care conţine contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de  agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional.” Această prevedere poartă un evident caracter represiv, reînviind cenzura ideologică asupra culturii exercitată în perioada sovietică. Statul nu poate decide ce şi cum să scrie scriitorii, ce este „bun” şi ce este „rău”, ce este „util” şi ce este „dăunător” într-o operă literară, după cum nu poate îngrădi dreptul la libera exprimare a opiniilor. Pentru îndemnurile la crimă şi la violenţă există sancţiuni prevăzute în Codurile penal şi civil, stipulările de acest fel nu au ce căuta într-o lege privind activitatea editorială. 

Noua lege favorizează, într-un mod abuziv, editurile de stat, care urmează să primească subvenţii preferenţiale pentru titlurile de carte aprobate în prealabil de funcţionarii de la Ministerul Culturii şi Turismului (alineatele 4,5 şi 6 din Art. 22). Legea tinde să supravegheze funcţionarea domeniului editorial în condiţiile pieţei libere, introduce o concurenţă economică neloială pe criteriul formei de proprietate şi de clientelă politică, discriminează editurile cu capital privat, ignoră singurul principiu corect în baza căruia pot fi alocate fonduri de la bugetul public pentru editarea unor lucrări necesare politicilor educaţionale şi completării bibliotecilor de stat, şi anume: licitaţiile publice şi concursurile de finanţare. 

PEN Clubul din Republica Moldova susţine în totalitate demersul editorilor independenţi, care au protestat împotriva modificărilor introduse în lege, şi cere ca aceste modificări să fie atacate la Curtea Constituţională, pentru a se denunţa caracterul discriminator, antidemocratic şi antieuropean al acestei legi.

1 iulie 2008, Chişinău

1

Inapoi la cuprinsul numarului

Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova