Contrafort
Fondat in octombrie 1994
Contrafort : 1-3 (147-149), ianuarie-martie : Actualitatea : : Institutul Cultural Polonez: Dublă lansare de carte la Chişinău

Actualitatea

Institutul Cultural Polonez: Dublă lansare de carte la Chişinău

Witold Gombrowicz, Posedaţii. Editura Paralela 45, 2006. Traducere din limba polonă şi prefaţă de Constantin Geambaşu.

“Marele scriitor polonez Witold Gombrowicz a publicat acest roman în foileton în pragul celui de-al Doilea Război Mondial, semnând cu un pseudonim. Romanul a apărut în volum şi cu numele autorului, dar incomplet, trei decenii mai târziu la Paris, pentru ca prima ediţie integrală să fie publicată în 1990 la Varşovia. Posedaţii a provocat discuţii aprinse legate de intenţia estetică a textului şi de statutul său în ansamblul operei gombrowicziene. Dincolo de structura sa tradiţional convenţională, romanul reia anumite motive prezente în Ferdydurke... La o analiză mai atentă, se poate observa ideea care l-a preocupat pe autor de-a lungul vieţii: cunoaşterea şi limitele ei, labirintul formelor şi opresiunea pe care acestea o exercită asupra individului.” (Constantin Geambaşu)

Jan Kochanowski, Treny. Lamentaţii. Editura Paralela 45, 2006. Traducere de Passionaria Stoicescu şi Constantin Geambaşu. Cuvânt înainte de Constantin Geambaşu;

„Cultura literară şi filozofică a lui Jan Kochanowski (1530-1584), dobândită la Universităţile din Cracovia, Królewiec, Leipzig şi Padova, poartă amprentele proprii antichităţii, umanismului, Reformei şi tradiţiei populare. Opera lui J. Kochanowski este profundă şi originală, constituindu-se într-o adevărată sinteză a tendinţelor renascentiste manifestate în domeniul literaturii. Cele 19 lamentaţii (Treny, 1580), scrise ca urmare a morţii premature a fiicei sale, alcătuiesc un ciclu emoţionat ca tematică şi valoare artistică, aşezându-l pe Kochanowski alături de cei mai mari poeţi lirici ai lumii.” (Constantin Geambaşu)

 

Cele două volume au fost lansate la Biblioteca Naţională din Chişinău pe 9 februarie 2007, în prezenţa celor doi traducători – poeta Passionaria Stoicescu, cea care a realizat o transpunere de mare sensibilitate artistică a Lamentaţiilor lui Kochanowski, şi profesorul Constantin Geambaşu, poate cel mai redutabil specialist de literatură polonă din România. Evenimentul s-a desfăşurat sub auspiciile Institutului Polonez din Bucureşti, reprezentat de inimoasa colaboratoare a acestuia dna Luiza Săvescu.

1

Inapoi la cuprinsul numarului

Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova