Revistă a tinerilor scriitori din Republica Moldova Contrafort
Fondat in octombrie 1994

Numărul 12 (110), decembrie 2003 Arhiva
Editorial
Vitalie Ciobanu Cine mai are nevoie de Republica Moldova? (fragmente dintr-o cronică subiectivă)

Actualitatea
Nicolae Spătaru Despre un anume fel de 'eliberare'

Iulian Ciocan Neoautohtonismul ipocrit

Mihai Iuraşcu Psihotizarea şi manipularea ca politică

Fragmente critice
Vitalie Ciobanu Muntele visat

Cronica literară
Grigore Chiper Postmodernismul - pentru mase

Mircea A. Diaconu Gheorghe Crăciun şi mirajul tranzitivităţii

Mihaela Albu Destine nicidecum 'singulare'

Cartea de istorie
Alexandru-Florin Platon Magia, ştiinţa renaşterii

Poezie
Liliana Armaşu Poeme pentru echilibristica stărilor

Ancheta 'Contrafort'
Revistele de cultură şi libertatea de expresie

Simpozion internaţional
'Revistele culturale – platforme de dialog în ţările Europei de Sud-Est'

Cosmograme
Leo Butnaru Subliminalul

Disidenţii regimului Putin
Garry Kasparov despre statul poliţienesc din Rusia

Proză
Mihaela Perciun Trei proze

Leonid Barbaroş Laurii sensului pierdut

Muzică
Rodica Iuncu Anna Strezeva: Muzica ce provine din echilibru

Scriitori cehi contemporani
Ivan Klima Primul ministru şi îngerul

Analize politice
Vitali Catană Identităţi distorsionate în Republica Moldova

Meridian
Destine de scriitoriWeb site-ul Contrafort propune doar o selecţie a articolelor publicate în revistă.
Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova