Revistă a tinerilor scriitori din Republica Moldova Contrafort
Fondat in octombrie 1994

Numărul 7-8 (105-106), iulie-august 2003 Arhiva
Editorial
Vitalie Ciobanu 'Moldovenismul' ca leprozerie

Actualitatea
Nicolae Spătaru Patriotism fără TVA

Dorian Furtună Nevoia de reformă

Fragmente critice
Vitalie Ciobanu Bucureştiul 'vârstei de aur'

Cronica literară
Grigore Chiper Despre poezia Doinei Ioanid şi Ghenadie Nicu

Mircea A. Diaconu Cu Matei Călinescu, o lecţie despre 'Cititorul în doliu'

Lucia Ţurcanu Adevărul ca necesitate

Eseu
Iulian Ciocan Un deschizător de drumuri (Reflecţii despre proza lui Vasile Gârneţ după o relectură)

Tatiana Ciocoi Virilitate şi feminism în literatură

Cartea de istorie
Alexandru-Florin Platon Un critic iconoclast

Dialog la Praga
Vaclav Jamek Creaţia artistică este un lucru individual ce ţine de încrederea în resursele proprii. Ea este, de asemenea, o dovadă de curaj, curajul de a merge până în miezul lucrurilor

Poezie
Leo Butnaru Poeme la Contrafort

Cosmograme
Leo Butnaru Roaba cu semne

Semnal
Andreas Saurer Modernizare şi tradiţie: satul românesc între 1918-1989

Chestionar 'Contrafort'
Un monument al minciunii şi al urii - 'Dicţionarul moldovenesc-românesc' al lui Vasile Stati

Poeme
Mihai Ignat Poeme la Braşov 2003

Colocviu
Petru Negură Literaturi şi putere simbolică la răscrucea secolelor

Proză
Ecaterina Vişnevschi Oră de dragoste

Confesiuni
Vladimir Beşleagă Destine trans(i)nistr(i)ene

Ficţiuni
Andrei Ungureanu Good morning Vitan sau Destăinuirile unui donjuan plictisit

Poeţi maghiari
Zalan Tibor

Mari artişti din Basarabia
Rodica Iuncu Dumitru Goia: repetiţia orchestrei

Studii politice
Vitali Catană Statul federal: principii şi reglementări

Politică şi învăţământ
Mihai Iuraşcu Victimele alogicii tipice şi primitivismul statal

Lecturi
Valentin Protopopescu Sfioasă, cartea, ca o rugăciune...

Revista revistelor culturale
Lecturile infidele ale lui vasgar

Meridian
Elena Bonner şi Victor Erofeev despre Rusia lui PutinWeb site-ul Contrafort propune doar o selecţie a articolelor publicate în revistă.
Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova