Revistă a tinerilor scriitori din Republica Moldova Contrafort
Fondat in octombrie 1994

Numărul 5-6 (103-104), mai-iunie 2003 Arhiva
Editorial
Vitalie Ciobanu Despre radicalism sau elemente pentru o atitudine intelectuală în Basarabia

Actualitatea
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2002

Aurel Sasu Dicţionarul Biografic al Scriitorilor Români - Invitaţie la colaborare

Eseu
Iulian Ciocan Un prozator (pe nedrept) ignorat (Reflecţii despre proza lui Serafim Saka după o relectură)

Mircea A. Diaconu Temă şi variaţiuni cu Eugene Ionesco (sau aventurile unui anticartezian la Paris)

Ion Ţurcanu Valorizarea şi vulgarizarea istoriei

Cronica literară
Grigore Chiper Doi poeţi

Mihai Vakulovski Romanul unui jurnal

Articol
David Messer Secolul XX. O operă suspectă, cu multă şampanie, ceva caviar şi două şiruri de cadavre

Cosmograme
Leo Butnaru Despre dualităţi, număr pur şi alte 'impurităţi' ale filozofiei

Versuri
Paul Vinicius Studiu de bărbat

Dialog la 'Contrafort'
Marius Oprea 'Şi poeţii aveau raţie de zahăr'

Portret în sepia
Arcadie Suceveanu Un prozator modern

Teatru
Larisa Ungureanu Crize şi surprize

Film
Florin Ciurea 8 'femei' francofone

Edituri şi editori din Basarabia - supliment tematic
Vasile Gârneţ Cartea în tranziţie

Editura ARC (interviuri cu Iurie Bârsa, Eugen Lungu şi Mihai Bacinschi) Iurie Bârsa, director: 'O editură ar trebui să fie apreciată după numărul lucrărilor originale pe care le-a dat cititorului'

Editura Museum (interviuri cu Iurie Colesnic şi Andrei Gamarţ) Iurie Colesnic, director: 'Editura Museum îşi propune să repună în circuit materialul arhivistic la nivelul cerinţelor zilei de azi'

Grupul Editorial Litera (interviuri cu Anatol Vidraşcu şi Vladimir Zmeev) Anatol Vidraşcu, director: 'De la sfârşitul anului 2002 anunţăm apariţia a 5 cărţi în fiecare săptămână, iar de la 15 mai curent vom edita nu mai puţin de 2 titluri pe zi'

Editura Cartier (interviuri cu Gheorghe Erizanu, Emilian Galaicu-Păun şi Vitalie Coroban) Gheorghe Erizanu, director: 'Noul sistem de valori în Basarabia nu s-a încetăţenit, iar în vechiul sistem care revine acum în forţă, cărţile Cartier sunt nişte intruse'

Editura "Ştiinţa" (interviuri cu Gheorghe Prini, Mircea V. Ciobanu şi Ion Severin) Gheorghe Prini, director: 'Azi trebuie să cauţi posibilităţi de a edita, încît, rămînînd o instituţie de cultură, să fii şi un agent economic viabil'

Oleg Bodrug, director Editura Prut Internaţional 'Când nu vom mai trece Prutul cu paşapoarte "internaţionale", Editura Prut Internaţional se va numi simplu - PRUT'

Raisa Suveică, director Editura Cartea Moldovei 'Cărţile apărute la editura Cartea Moldovei sper să convingă că tindem să fim obiectivi şi imparţiali.'

Alexe Rău, scriitor, directorul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova 'Anual, în colecţiile noastre intră de la douăsprezece până la douăzeci de mii de publicaţii'

Librării în Chişinău

Chestionar 'Contrafort': Scriitori basarabeni despre edituri, cititori şi cărţi

Comuniştii editează doar clasici 'moldoveni' şi autori contemporani decedaţi, cu cărţi scrise în perioada sovietică

Proză
Alexandru Buruiană defulări inutile

Scriitori cehi contemporani
Interviu cu prozatorul Jachym Topol 'Libertatea reprezintă un spaţiu pentru care trebuie să lupţi mereu'

Vladimir Janovic PoemeWeb site-ul Contrafort propune doar o selecţie a articolelor publicate în revistă.
Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova