Revistă a tinerilor scriitori din Republica Moldova Contrafort
Fondat in octombrie 1994

Numărul 11 (97), noiembrie 2002 Arhiva
Editorial
Vasile Gârneţ Mâzgă în Republică

Actualitatea
Iulian Ciocan Alte lecturi primejdioase

Nicolae Spătaru Gândire cu sens unic

Cronica literară
Grigore Chiper 'Extraterestrul' Bacovia

Cartea de istorie
Alexandru Florin Platon Europa în anii '90

Script-tease
Em. Galaicu-Păun Vienale 2002

Matei Visniec - un scriitor în actualitate
Matei Vişniec:"Sunt într-un contact continuu, dureros, opresant

Lucreţia Bârlădeanu Recidivele comunismului în ultimele piese ale lui Matei Vişniec

Adrian Ciubotaru Maşinăria Vişniec

Intelectualul şi lumea
Andre Glucksmann - filozoful de serviciu al Europei

Dosar 'Contrafort': Basarabeanul studios între Orient şi Occident
Vitalie Ciobanu Legiunea celor 'căliţi în palestre'

Despre foloasele şi 'riscurile' studiilor în străinătate pentru tinerii basarabeni după 1989

Profesori de peste hotare despre studenţii basarabeniWeb site-ul Contrafort propune doar o selecţie a articolelor publicate în revistă.
Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova