Revistă a tinerilor scriitori din Republica Moldova Contrafort
Fondat in octombrie 1994

Numărul 1-3 (87-89), ianuarie-martie 2002 Arhiva
Editorial
Vasile Gârneţ Comunişti, anticomunişti şi restul poporului - peisaj în mişcare

Agora
Declaraţie Pentru Democratizarea şi Demonopolizarea Televiziunii de Stat din Republica Moldova

Vasile Gârneţ Sport şi ideologie

Mihai Iuraşcu Dictaturi mai vechi, mai noi şi virtuale

Nicu Popescu GUUAM: agenda pentru 2002

Fragmente critice
Vitalie Ciobanu Lupta lui Mircea cu Îngerul

Cronica literară
Grigore Chiper Blanc sau casa cu storurile trase

Interpretări
Iulian Ciocan Burghiele ruginite ale neosămănătorismului

Script -tease
Em. Galaicu-Păun Manual de des-facere

Cartea de istorie
Alexandru-Florin Platon Explorări ale mentalităţilor politice româneşti

Lecturi
Mihai Vakulovski Timpuri noi - critici noi, noi

Cosmograme
Leo Butnaru Tertium datur

Comentariu
Grigore Canţâru Despre (i)responsabilitatea civică a literaturii

Poezie
Gheorghe Doni

Interviu
Simona Popescu Poezia mea e un raport între mine şi 'poezia' neaşteptată a lumii

Proză
Vasile Martin Cumpănă de apă

Iurie Bodrug Dincolo de uşă

Interval
Andrei Burac ...Iar el citeşte cărţi!

Teatru
Vasile Gârneţ 'Realitatea violetă' a teatrului basarabean

Chestionar 'Contrafort'
Limba română atacată în Basarabia

Polemici
Mihai Vakulovski Părerea mea

Literatur Express 2000
Einar Orn Gunnarsson A trăi şi a scrie în Ţara Gheizerelor

Relaţii moldo-ruse
Nicolae Rusu Quo vadis, confrate rus?

Corespondenţă din Estonia
Boris Buracinschi Între deal şi vale

Interviuri pariziene
Lucreţia Bârlădeanu

Interviu la Paris
George Astaloş 'Nu oamenii au nevoie de scriitori, ci scriitorii de oameni'...

Crochiuri
Vladimir Beşleagă

Simeze
Vladimir Bulat Constelaţiile lui Victor Brauner şi Henri Cartier-Bresson

Traduceri
William Shakespeare (în colaborare cu John Fletcher) Doi veri de stirpe aleasă

Revista revistelor
Lecturile infidele ale lui vasgar

Meridian
Octavio Paz PoezieWeb site-ul Contrafort propune doar o selecţie a articolelor publicate în revistă.
Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova