Revistă a tinerilor scriitori din Republica Moldova Contrafort
Fondat in octombrie 1994

Numărul 9-11 (83-85), septembrie-noiembrie 2001 Arhiva
Editorial
Vasile Gârneţ Am fost o dată în America

Actualitatea
Nicolae Rusu Biserica politică sau politica bisericii

Mihai Iuraşcu O lume a fior(dur)ilor şi paradoxurilor

Agora
Valeriu Prohniţchi Sinergetica tranziţiei

Atelier Contrafort
Postmodernismul - o nouă/veche mişcare literară la sfârşitul secolului XX - începutul secolului XXI

Fragmente critice
Vitalie Ciobanu Drumul cenuşii şi drumul Damascului pentru Augustin Buzura

Cronica literară
Grigore Chiper Moda veche a fascinaţiei calităţii

Iulian Ciocan Un bloc de locuinţe ca o ţară

Cartea de istorie
Alexandru-Florin Platon Evreul - "străinul absolut". Imagologie etnică în context european

Pig-pong critic
Mihai Vakulovski Pentru tine

Alexandru Vakulovski Fiindcă m-a interesat

Bibliosofie
Alexe Rău Prodrom la ferestre

Poezie
Nicolae Ţone

Proză
Constantin Cheianu Cheianu Apoi uşile se deschid si iese Dumnezeu

Ancheta "Contrafort" - Cultură şi civilizaţie în România la sfârşitul secolului XX
Alexandru George

Horia Gârbea

Interviu la Praga
Petruska Sustrova Atitudinea faţă de disidenţii regimului comunist este o problemă de morală a societăţii

Festivalul internaţional de poezie a lumii latine "Ars Amandi"
Maria Şleahtiţchi "Ars Amandi" de tout le coeur

Fabio Scotto Mi-ar plăcea să văd literatura ca un loc al fraternităţii şi al întâlnirilor

Revista revistelor
Lecturile infidele ale lui vasgar

Meridian
Hans Bergel Întâlnirea cu civilizaţia şi cultura română a fost decisivă pentru tot restul vieţii meleWeb site-ul Contrafort propune doar o selecţie a articolelor publicate în revistă.
Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova