Categorii

Parteneri

Noutăţi la Editura Limes, Cluj-Napoca

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Noutăţi la Editura Limes, Cluj-Napoca

Mircea Petean, Poemele Anei / Annas gedichte. Antologie și traducere de Herbert-Werner Mühlroth. Anthologie und Übersetzung von Herbert-Werner Mühlroth. Prefață/ Vorwort Andrei Zanca. Limes/ Dionysos
 
„După toate proba­bilitățile, poezia româ­nească nu cunoaște un mai fidel, mai impresionant, întins pe un larg arc de timp, cult al iubirii decât cel semnat de Mircea Petean.” (Gh. Grigurcu)
 
Poemele Anei este o carte de excepție, îndelung construită, tratând o mare temă într-un mod aproape monografic, surprinzătoare prin diversitatea de valori, prin dinamica mijloacelor folosite și prin semantismul bogat, prin fluxul liric debordant, conferind poeziei lui Mircea Petean o dimensiune nouă, aparte.” (Paul Aretzu)
 
 
Christian W. Schenk, Poetica sedecim. Colecția Magister, 2020
 
„Se repetă în versurile lui C. W. Schenk, pe lângă tema cuvântului (suferința cuvântului în necuvânt), tema identității sub forma unei fantasme care sugerează o naștere obscură. (…) Poemele au o deosebită profunditate!” (Eugen Simion)
 
„În fierberea aceasta nebună a discursului liric înfloresc viziuni memorabile de o rară frumusețe pregnantă!” (Ovid S. Crohmălniceanu)
 
Ovidiu Pecican, Elefanți pe linia de tramvai. Poeme. Colecția Magister, 2019
 
„nu e simplu/nu e deloc ușor/ să evoci evidențele/ ele dispar cele dintâi / și ceea ce părea evident/ cu o clipă înainte/ devine o incertitudine împădurită/ nu e la îndemâna nimănui/ să vadă/ să rețină ceea ce vede/ să invoce mai apoi văzutul acela/ folosindu-se de imagini/ puse în cuvinte prin fața mea trec elefanți/ pe linia de tramvai”
 
Andrei Zanca, Ada Kaleh. Spiritualitate și beznă. Colecția Restauratio, 2020
„Această carte este aidoma clopotului pe care marinarii îl foloseau pe vremuri drept avertizare, când erau înghițiți de marile bancuri de ceață, aidoma clopotelor copilăriei din așezările transilvane, precum și a celor de pe toate meleagurile creștine din lume, cu sunetul lor atât de adânc, misterios, ampretant și fascinant. Din toată suferința, durerea, neputința, mâhnirea, ceea ce rămâne e mereu doar iubirea. Și-i toamnă în adânc de ape. Și-aud frunzele uscate căzând peste cărți, peste crucile căzute la pământ. Ziua de mâine a rămas cu mult în urma mea. Muribunzii închid ochii, ca cei în viață să-i deschidă, cât mai larg. O viață de om, mai nimic, dacă pentru ea nu s-a oprit timpul, măcar o dată. Și deodată am simțit cum mă mistui prin sunet de clopot în vechea cruce de pe colina copilăriei.” (Andrei Zanca)
 
 
 
 
Mircea Petean, Mai vorbim. Alte poeme ligure. Colecția Magister, 2020
 
e la nave va
a plecat fără mine înspre Cinque Terre San Donato
Fruttuoso sau Savona – nu știu
ce și mai ales câte au văzut apele acestea – nu-i de povestit
nici nu-i cu cine
căci iar îmi port singurătatea pe țărm
cum cei de-ai locului își poartă câinii
despre cum înghite marea apele pârâului de minte
vom mai vorbi
 
Gheorghe Schwartz, Cochilia. Ediția a doua, revizuită după treizeci de ani, 2020
„Pentru Gheorghe Schwartz istoria se recompune din biografii de eroi nelăsați să depășească stadiul de personaje secundare, oricât de aproape ar fi fost ei situați de buricul universului vremelnic. De aceea romanul său constituie o replică consistentă la romanul estetic al lui Milan Kundera, depășind însă cu mult ambițiile metafizice ale acestuia.” (Daniel Ștefan Pocovnicu, „Convorbiri literare”, aug. 1999)
 
„Ancorat cu putere în orizontul prozei central-europene, modern prin poetică și prin mize, dar recuperând aparent și trăsături ale prozei postmoderne, (…) Gh. Schwartz etalează o înzestrare demnă de monografiat în vederea unei mai bune înțelegeri a locului și timpului lui istoric.” (Ovidiu Pecican, „Apostrof”, 3/2015)
 
Mioara Bahna, Heraldice. În lumea cărților lui Radu Ciobanu, 2020
 
„Un profesionist desăvârșit este Radu Ciobanu, știutor al tuturor subtilităților construcției romanești, care și-a dat măsura în genul romanului istoric, pe care l-a remodelat, infuzându-i o mare doză de spiritualitate, dar și ca făuritor al unei saga de familie transilvană absolut remarcabilă prin modul în care sondează lăuntricul personajelor și le proiectează destinele pe canavaua devenirii istorice. Romancier de mare ținută, fin comentator literar, diarist profund și interlocutor inteligent, Radu Ciobanu este un scriitor strălucit și mă bucur că și-a găsit monograful în persoana unui critic destul de curajos să-și declare din start admirația pentru scrisul său”. (Mircea Petean)
 
„Gestul meu de a aduna în această carte tot ce am scris despre creația lui Radu Ciobanu vreau să fie perceput ca o minimă încercare de semnalare a existenței operei unui foarte mare scriitor” (Mioara Bahna)