Categorii

Parteneri

Fascinaţia lecturii sau despre cărţile care ştiu să iubească

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Fascinaţia lecturii sau despre cărţile care ştiu să iubească

Prezenţă agreabilă şi nume bine cotat în mediul literar de la noi, Nina Corcinschi (cadru didactic universitar, cercetător ştiinţific, critic şi istoric literar) ştie să cucerească, înainte de toate, prin discurs: prin cel rostit şi, mai cu seamă, prin cel scris. Numărul impunător de publicaţii (studii, articole ştiinţifice, cronici) pe care le semnează fac dovada cititorului a cărui sete de lectură sporeşte cu fiecare carte consumată şi a omului/intelectualului care se împlineşte prin scris.
Pe parcursul ultimilor doi-trei ani, Nina Corcinschi a publicat mai multe cronici de carte în revistele literare cu care colaborează (Metaliteratură, Contrafort, Argeş, Hyperion), cronici pe care le-a adunat în volumul Cărţile care mă iubesc (Iaşi, Editura Junimea, 2016). Cu un titlu original, noua sa apariţie editorială nu se lasă trecută cu vederea, stârnind/incitând curiozitatea şi dorinţa de a o parcurge. Lectura îţi procură, pe bună dreptate, o adevărată satisfacţie. Dincolo de criticul care este, o descoperi pe autoare în ipostaza unui cititor pasionat şi fascinat de lectură, de lectura cărţilor bune, care îşi aleg ele însele cititorul/cititoarea, care o „impresionează”, care răspund cumva „nevoilor” ei „existenţiale şi estetice” şi o invită „la scrisul hedonist”. Pe de altă parte, i-am admirat şi stilul, unul deosebit, dând în vileag o scriitură consistentă şi savuroasă.
Materialul cărţii este organizat în trei capitole, pe genuri (poezie, proză, critică), exerciţiului critic fiind supus un spectru larg şi variat de texte. Alături de scriitori consacraţi apar şi nume de autori mai tineri sau debutanţi: Emilian Galaicu-Păun, Nicolae Leahu, Andrei Ţurcanu, Grigore Chiper, Mariana Codruţ, Călina Trifan, Liliana Armaşu, Radmila Popovici, Maria Şleahtiţchi, Dumitru Crudu, Mihaela Ursa, Felix Nicolau, Vitalie Ciobanu, Silvia Caloianu, Maria Pilchin, Aura Maru ș. a. Trebuie să menţionăm că autoarea nu ocupă poziţia unui critic care emite numai verdicte în favoarea sau defavoarea cuiva, la fel cum şi demersul său hermeneutic depăşeşte cadrul unor simple cronici. Cu lecturi bune, la zi (fără a le afişa ostentativ), Nina Corcinschi se face remarcată printr-o metodă proprie de lucru pe text. Plonjând cu „voluptate filologică” (Radu Voinescu) în cărţile care au îndrăgit-o, ea adoptă, succesiv sau concomitent, postura „cititorului implicit” (Wolfgang Iser) – dacă e să împrumutăm o grilă de care face uz însăşi autoarea cu referire la Eroticonul Mihaelei Ursa – care empatizează cu textul, trăieşte cu/în lumea lui, îl animă prin „participare hedonistă”, dar şi/sau a „cititorului reflexiv”, lăsându-se antrenat în acţiuni de interpretare, de decelare a „sensurilor fundamentale ale naraţiunii”, de relaţionare şi edificare intratextuală etc. Pe această cale, criticul literar N. C. oferă (intenţionat sau nu) chei de lectură pentru forme şi stiluri literare diferite, atât pentru texte/opere – într-o accepţie mai largă – „facile”, uşor asimilabile de o categorie mai mare de cititori, cât şi pentru texte caracterizate prin ermetism estetic (cu toate ingredientele sale: intertextualitate, ludic, referinţe livreşti şi culturale etc.), texte care „se vor da”/„vor seduce” numai (la) un cititor, mai mult sau mai puţin, erudit. Cu alte cuvinte, volumul Cărțile care mă iubesc răspunde așteptărilor și
satisface gustul de lectură al cititorului avizat și al celui doar interesat. În plus, e un îndemn la lectură, la o lectură permanentă, de calitate, din plăcere, a cărților care te fascinează, te transformă, îți declanșează resorturile interioare.