Categorii

Parteneri

Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova

Analizând bilanţul Adunării Generale a Uniunii Scriitorilor din 29 octombrie 2010 şi identificând direcţiile prioritare şi strategiile pe termen scurt şi lung, Consiliul Uniunii Scriitorilor se adresează colegilor de breaslă şi opiniei publice, pentru a comunica următoarele:
1. Adunarea Generală a constatat o stare de fapt şi şi-a exprimat opinia prin vot democratic, alegând schimbarea, modernizarea şi eficientizarea activităţii USM. Votul negativ acordat, cu un scor categoric, conducerii anterioare cere, implicit, noii conduceri, o reabilitare morală a instituţiei. Consiliul îi va asigura preşedintelui nou-ales tot sprijinul său logistic, intelectual, moral, organizaţional.
2. Prin votul său majoritar, adunarea a acordat vot de neîncredere vechii conduceri a USM, ceea ce va solicita, implicit, de la noua echipă, schimbări radicale în proiectarea activităţilor şi în schimbarea imaginii şi percepţiei USM în societate. Faţa revoluţionară, pe care a purtat-o – cu mândrie! – Uniunea în 1989, s-a şifonat cu timpul, devenind o grimasă nepotrivită provocărilor noi, şi are nevoie de o operaţie mai mult decât cosmetică. În perspectivă socială, strategia Uniunii va fi orientată spre reabilitarea scriitorului ca persoană publică, spre readucerea lui pe agenda culturală a societăţii şi spre restabilirea imaginii Uniunii Scriitorilor ca instituţie de cultură, dar şi ca instanţă valorică şi etică.
3. Activităţile de bază ale conducerii USM se vor axa pe susţinerea colegilor de breaslă, pe promovarea producţiei literare, pe sprijinul acordat scriitorilor cu venit modest, pe stimularea şi motivarea tinerei generaţii de scriitori.
4. Revistele de cultură vor avea suportul necesar posibil din partea Uniunii, inclusiv prin propuneri de colaborare în proiecte comune, prin schimb de informaţii culturale, prin asistenţă logistică, prin multiplicarea căilor de difuzare. Se va analiza situaţia revistelor Viaţa Basarabiei şi Basarabia şi se vor căuta soluţii pentru redresarea sau reluarea editării lor.
5. Un alt punct cheie îl constituie coordonarea unor activităţi cu organizaţiile de crea­ţie, precum şi cu instituţiile de cultură din ţară şi de peste hotare, cu uniunile de creaţie din România, Ucraina, Rusia, cu cele europene şi internaţionale, cu PEN Club Moldova şi cu Filiala Chişinău a Uniunii Scriitorilor din România, cu Fondul Literar.
6. Constatând că isteria şi demagogia sunt contraproductive în relaţiile interumane, mai ales într-un context cultural, noua echipă îşi propune să abordeze şi să promoveze un stil echidistant, corect şi calm. Consiliul îşi propune să trateze cu maximă atenţie şi corectitudine pe orice membru al USM, să creeze condiţii ca fiecare scriitor să se simtă confortabil în cadrul organizaţiei, indiferent de statură sau de statut, şi, pe de altă parte, să facă distincţiile valorice de rigoare în cadrul concursurilor de creaţie şi al activităţilor care solicită discernământ critic.
 
Adoptat la Şedinţa Consiliului USM din 1 noiembrie 2010