Categorii

Parteneri

Adunarea Generală a Uniunii Scriitorilor din Moldova

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Adunarea Generală a Uniunii Scriitorilor din Moldova

În data de 29 octombrie 2010, la Chişinău, a avut loc Adunarea Generală a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. La Adunare au participat 196 de delegaţi, astfel întrunindu-se cvorumul necesar pentru desfăşurarea, în condiţii statutare, a Adunării Generale a USM. Preşedintele în exerciţiu a prezentat raportul de dare de seamă pentru perioada mandatului său, pe marginea căruia au avut loc dezbateri.
Apoi, în conformitate cu ordinea de zi, Adunarea Generală a început procedura alegerii noii conduceri a Uniunii Scriitorilor din Moldova şi a Comisiei de Cenzori pentru următoarea perioadă de 4 ani.
Pentru funcţia de preşedinte şi-au prezentat candidaturile scriitorii Mihai Cimpoi şi Arcadie Suceveanu. S-au făcut propuneri pentru Consiliul de Conducere şi Comisia de Cenzori. S-a ales Comisia de Validare în următoarea componenţă: Nicolae Popa (preşedinte), Ilie T. Zegrea  (secretar), Ştefan Hostiuc, Ion Proca şi Vlad Caraman (membri). Comisia de Validare a emis buletinele de vot conform numărului de participanţi. După scrutinul secret, conform Statutului Uniunii, Comisia de Validare s-a întrunit pentru numărarea şi validarea buletinelor de vot, întocmind în acest sens procesele-verbale corespunzătoare, pe care le-a adus la cunoştinţă Adunării Generale.
Astfel, pentru funcţia de preşedinte au votat 165 de delegaţi – 76 de voturi exprimate pentru Mihai Cimpoi şi 89 de voturi pentru Arcadie Suceveanu. Aşadar, Arcadie Suceveanu a câştigat alegerile cu o superioritate de 13 voturi, devenind Preşedinte legitim ales, conform prevederilor Statutului USM.
În Consiliul Uniunii Scriitorilor au fost aleşi următorii scriitori (în ordinea numărului de voturi întrunite): Arcadie Suceveanu, Ion Ciocanu, Vlad Pohilă, Vladimir Beşleagă, Nicolae Negru, Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, Efim Tarlapan, Ana Bantoş, Vasile Tărâţeanu, Marcela Mardare, Vitalie Ciobanu, Efim Josanu, Teo Chiriac, Nicolae Leahu, Leo Butnaru, Val Butnaru, Mircea V. Ciobanu, Aurelia Borzin, Grigore Chiper, Titus Ştirbu, Vlad Zbârciog, Gheorghe Bâlici, Dumitru Apetri, Nicolae Rusu.
În Comisia de Cenzori au fost aleşi următorii membri ai Uniunii Scriitorilor (în ordinea numărului de voturi întrunite): Alexei Rău, Ioan Ciuntu, Mihai Poiată, Ion Cuzuioc, Nina Josu.
Adunarea Generală a aprobat cu o majoritate covârşitoare de voturi rezultatele alegerilor.
Luni, 1 noiembrie 2010, a fost convocată şedinţa Consiliului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi a Comisiei de Cenzori nou-alese, pentru alegerea Vicepreşedintelui şi structurilor organizatorice, conform Statutului USM.
 
Arcadie Suceveanu,
Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova

ttsfgltd

bsrsqil ttsfgltd