Categorii

Parteneri

Redacţia Contrafort

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Redacţia Contrafort

Revista “Contrafort”, publicaţie a tinerilor scriitori din Republica Moldova, a fost lansată în octombrie 1994. Apare lunar la Chişinău. “Contrafort” promoveaza un spirit critic modern, european, în acord cu tendinţele literaturii contemporane, şi încearcă să pună ordine în confuzia estetica din literatura şi cultura creată în Basarabia – o veche provincie românească ce a suportat timp de patru decenii un teribil regim comunist totalitar, în care libertatea de conştiinţă şi de expresie a intelectualilor a fost interzisă. De aceea, una din preocupările majore ale revistei “Contrafort” este tocmai asanarea morală a societăţii, cultivarea spiritului civic, implantarea valorilor şi principiilor societăţii deschise.
Revista se constituie într-un spatiu de interferenţă dintre diverse tendinţe şi orientări ideologice şi estetice din Republica Moldova şi România, luând în dezbatere teme de mare actualitate culturală, cum sunt: paradigma postmodernă, revizuirea critică a literaturii scrise în condiţiile regimului comunist, raporturile Artistului cu Puterea, multiculturalismul, coexistenţa minoritate-majoritate în multiplele lor ipostaze, identitate şi unitate europeană, influenţe culturale Est-Vest, revoluţia informaţională etc.
Revista “Contrafort” are un profil tip magazin, care consacră rubrici speciale comentariilor de carte, teatru, film, muzică, arte plastice. Unul din obiectivele programatice ale revistei îl constituie dialogul cu alte spaţii culturale din Europa de Est şi Occidentală, precum şi cu Statele Unite. În acest sens revista a publicat numere speciale, consacrate fenomenului cultural şi politic din tări ca: Germania, Mexic, SUA, Cehia, Franţa, Rusia, Ungaria, Estonia. Aceste numere tematice au trezit un mare interes în rândurile publicului nostru cititor.
Revista “Contrafort” şi-a dobândit un real prestigiu în peisajul revuisticii culturale din România şi Republica Moldova, fiind cunoscută şi apreciată în mai multe capitale ale lumii, unde are cititori şi colaboratori valoroşi. Redacţia noastră a participat la mai multe simpozioane şi reuniuni ale revistelor de cultură organizate la: Bucureşti, Cluj-Napoca, Viena, Paris, Praga, Berlin, Strasbourg, New York, Tallinn. Valoarea revistei “Contrafort”, efortul său de sincronizare cu tendinţele noi din cultura lumii, rolul său formator de conştiinţe democratice au fost apreciate de personalităţi importante ale culturii române şi europene: Eugeniu Coşeriu, Andrei Pleşu, Monica Lovinescu, Alexandru Paleologu, Dorin Tudoran, Octavian Paler, Ana Blandiana, Gabriela Adameşteanu, Sorin Alexandrescu, Mircea Martin, Augustin Buzura, Alexandru George, Gheorghe Grigurcu, Adrian Marino, Nicolae Manolescu, Alexandru Zub, Marian Papahagi, Horia-Roman Patapievici, Adrian Cioroianu, Andrei Oisteanu, Alex. Ştefănescu, Mircea Cărtărescu, Ion Bogdan Lefter, Alexandru Muşina, Georghe Crăciun, Petre Stoica, Gorgy Konrad, Andrei Codrescu, Ismail Kadare, Andrei Bitov, Klaus Heitmann, Adam Michnik, Gerhardt Csejka, Vladimir Tismăneanu, Marco Cugno, Serafim Saka, Vladimir Beşleaga, Aureliu Busuioc, Vasile Vasilache s.a.
Revista "Contrafort" este editată de Institutul Cultural Român şi de Contrafort S.R.L.
 
Director: Vasile Gârneţ
Redactor sef:
Vitalie Ciobanu
Redactori asociati: Grigore Chiper, Nicolae Spătaru, Eugenia Bojoga, Vladimir Bulat, Iulian Ciocan, Constantin Cheianu, Iurie Bodrug
 
 
Sediul redacţiei:
str. 31 August 98,
etaj 5, birou 507, Chişinău.
Tel/fax: 23-24-79
 
 
Adresa pentru corespondenţă:
2012, Bd. Ştefan cel Mare 134,
Oficiul poştal 12, Căsuţa poştală 155,
Chişinău, Republica Moldova
E-mail: contrafort@moldnet.md