Categorii

Parteneri

Cronica literară

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Imprimate în parafină

imaginea utilizatorului Grigore Chiper
articol: 

Robert Şerban este un scriitor apreciat, de succes, fără a raporta termenul la o scară anumită. Este un model cum se poate produce scriitorul, încet, fără grabă sau ostentaţie inutilă, în mediul în care activează zi de zi, între prieteni, apropiaţi, între toţi cei împătimiţi de literatură. Este chiar poziţia sa, pe care a expus-o într-un interviu recent din presa locală: „…de când există Internetul, lumea s-a schimbat şi-n bine. Poţi să fii artist cu cotă chiar dacă trăieşti într-un sat de munte, în măsura în care arta ta e de calitate.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Femeia printre politicaştri (Mihaela Perciun, Printre bărbaţi)

imaginea utilizatorului Iulian Ciocan
articol: 

Prozatoarea Mihaela Perciun şi-a publicat prima carte de povestiri relativ tîrziu, la 46 de ani. A recuperat repede însă timpul pierdut, oferindu-ne apoi două romane. Autoare tenace şi prolifică, Mihaela Perciun a reuşit cel puţin în plan statistic o mică performanţă: a publicat trei cărţi de proză în numai 7 ani, avînd în sertare şi alte manuscrise. Prin comparaţie, ambiţiosul prozator Nicolae Popa a scris şi el trei volume de proză, dar... timp de două decenii.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Paradisuri distilate (cartea Alcool de Ion Mureşan)

imaginea utilizatorului Emilian Galaicu-Păun
articol: 

Nimic mai simplu decât să alcătuieşti, din citate puse meşteşugit cap la cap, exact ca-n Poemul despre poezie: „Toată viaţa am adunat...”, portretul-robot al poetului for ever – scrisă la persoana întâi singular, poezia lui Ion Mureşan îl mărturiseşte, chiar şi atunci când autoru-i se leapădă public de ea (vezi Izgonirea din poezie) sau pur şi simplu nu se prezintă cu anii, dacă nu cu deceniile (12 ani între prima şi a doua carte; 17 ani, între a doua şi a treia), la întâlnirea aşteptată cu sufletul la gură de fanii acestuia (mă gândesc la amânare

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Oleandri pentru casa unsă cu lut

imaginea utilizatorului Grigore Chiper
articol: 

Pe coperta a patra a volumului recent de versuri, semnat de Maria Şleahtiţchi, Eugen Lungu schiţează un portret alcătuit din două trăsături contrare, a autoarei şi a personajului poeziei (ianus bifrons): ezitările şi retragerile timide şi ritualice ale personajului din poezie şi „hotărârea însăşi care reprezintă autoarea”. Asistăm deci la o primă dedublare (obişnuită în artă), sesizată de critic: existenţa fiinţială, eul biografic, şi masca sau chiar măştile. Ar fi nedrept să pretindem că autoarea fuge tot timpul de propriul eu biologic într-o proiecţie imaginară.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Despre iepuri, Lenin şi copilărie…

imaginea utilizatorului Alexandru Tabac
articol: 

Iepurii nu mor. Textul lui Ştefan Baştovoi respiră o inocenţă puerilă, e îmbibat ingenuu în faldurile memoriei, comunică substanţial, prin fire tentaculare, cu realităţile unei lumi crepusculare, în magma căreia, încă nestinsă, înfăptuieşte o submersiune dezangajată de orice patimi. Descrierea deconstructivistă a instituţiei şcolii, înglobând toate modelele desăvârşirii, fizică (sportivi care aleargă, p. 20) şi spirituală (pioneri eroi [...] stăteau şi nu le era frică de nimic p.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Poemul - leac împotriva singurătăţii incurabile

imaginea utilizatorului Grigore Chiper
articol: 

Liliana Armaşu nu deconspiră cu tam-tam, în noul său volum de versuri, Singurătatea de miercuri (2010), artele sale poetice, după maniera unor poeţi care ţin neapărat să-şi definească poezia. De departe, textul liminal, Dezvăluire, s-ar preta unor asemenea formule. Din poem transpar tăieturile specifice ale poeziei care, ulterior, se vor multiplica şi intersecta în cadrul unor desene complexe în sepia. Prima senzaţie pe care ţi-o induce autoarea este cea de comunicare directă, întreţinută cu obstinaţie prin răvăşiri ale sufletului (feminin).

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

O carte despre poetica romanescă a lui Constantin Stere

imaginea utilizatorului Aliona Grati
articol: 

Monografia lui Vlad Caraman „În preajma revoluţiei” de Constantin Stere. Elemente de poetică a Bildungsromanului, Chişinău, Gunivas, 2009, 120 p. se impune prin modul de abordare care refuză metoda tradiţională sau traseul impresionist. Autorul îşi propune să întreprindă o analiză poetică sau, dacă vorbim mai la concret, o analiză naratologică, care ar proba modernitatea şi chiar postmodernitatea textului scriitorului nostru interbelic.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Radiografii ale romanelor post-sovietice în spectru dialogic

imaginea utilizatorului Grigore Chiper
articol: 

Aliona Grati este autoarea a două cărţi despre lirica feminină interbelică din Basarabia: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului (2004) şi Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30 (2007), ambele receptate favorabil de critica literară, inclusiv de cea de strictă specialitate (despre ultima s-a pronunţat şi revista Contrafort la vremea apariţiei cărţii).

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

„Arme grăitoare” de Emilian Galaicu-Păun. Poetica nemiloasă

imaginea utilizatorului Aura Maru
articol: 

Ca să citesc „VAcA~” lui Emilian Galaicu-Păun, a trebuit să trec prin Cartea tibetană a morţilor. Ca să-i citesc Arme[le] grăitoare (apărute la Chişinău, în colecţia Rotonda a Editurii Cartier în noiembrie 2009), am parcurs Istoria…1 lui Pastoureau, de unde provine, se pare, şi titlul volumului. Dincolo de această minimă propedeutică, poemele te obligă să cauţi, permanent, reţeta de lectură. Or, în Arme grăitoare, poetica lui Em. G.-P.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Reabilitarea unui trecut literar defectuos

imaginea utilizatorului Grigore Chiper
articol: 

Alexandru Burlacu face parte din generaţia de mijloc a criticilor şi istoricilor literari, care, de la un studiu la altul, îşi adecvează instrumentele de lucru cu privire nu numai la literatura momentului (o literatură mai eterogenă, mai bogată, mai complexă decât cea imediat premergătoare, văduvită şi aservită doctrinei ideologice şi estetice a partidului comunist sovietic), ceea ce ar părea cât se poate de logic, ci şi la literatura trecutului, interbelică sau postbelică.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Istoria incredibilă a celor 100 De Zile

imaginea utilizatorului Alexandru Tabac
articol: 

După douăzeci de ani de tranziţie eşuată, de mahmureală prodigioasă, Basarabia de după 7 aprilie 2009 încearcă să arate altfel şi să-şi strige angoasele. Stela Popa îşi marchează debutul literar cu romanul intitulat 100 De Zile, lansarea cărţii a avut loc mai întâi, cum e şi firesc, la Bucureşti şi Chişinău, după care au urmat alte oraşe româneşti, în general centre universitare. Evenimentele din R. Moldova, ale ultimului an, au antrenat şi au concentrat o mai mare atenţie asupra spectrului basarabean. R.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

O nouă antologie de poezie americană

imaginea utilizatorului Grigore Chiper
articol: 

Un poem este un limbaj memorabil
Edward Foster, Dimineaţă
 

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

A urca, a scrie, a medita (Teo Chiriac, Monstrul sacru (Scările lui Teo)

imaginea utilizatorului Grigore Chiper

Teo Chiriac scoate, după o pauză îndelungată, o nouă plachetă de versuri, Monstrul sacru (Scările lui Teo). Îi recunoaştem discursul poetic distins, elaborat după legi asemănătoare ştiinţei. Punând la socoteală prefaţa scientistă şi moto-ul complex, ne aflăm în faţa unei cărţi care nu reclamă o lectură facilă.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Erudiţia prin eseuri şi cronici de carte (Eugen Lungu, Spaţii şi oglinzi)

imaginea utilizatorului Grigore Chiper

Sunt câteva decenii de când criticul şi istoricul literar Eugen Lungu îşi publică, cu o regularitate de metronom, eseurile  şi articolele de carte. Interesele acestui specialist, dificil de încadrat şi de calificat în peisajul literar de azi, nu se limitează la literatura română şi nici măcar la literatură.