Categorii

Parteneri

Cosmograme

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Dragul meu (tău… lui…)

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Dacă visezi oglindă… Ce e dacă visezi oglindă?… Că te oglindeşti în ea… Sau că o spargi, ce ţi se poate întâmpla?... A, asta e: dacă te visezi într-o oglindă, răsfrânt, fireşte, – sau, poate, nefiresc reflectat, – deci, să zicem – dacă te visezi într-o oglindă, răsfrânt, bineînţeles… – ce e de înţeles?... Păi bine, merge aici: răsfrânt?...

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Garda moare, dar nu se predă!

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

…Astăzi i-ar fi greu să-şi imagineze când a simţit pentru prima oară o ciudată senzaţie în creierul său – senzaţie de foarte scurtă durată, însă memorabilă prin ciudăţenia cu care-i pusese la încercare cugetul, afectându-l fie şi pe o clipită-două, pe o simplă declanşare de blitz a… anormalităţii din conştiinţa sa.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Maurul şi-a făcut datoria…

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Pe când eram la începuturile implicării mele în ale povestitului beletristic, îmi venise (şi) ideea să scriu o nuveletă despre domnul… Scârţ. Nu, nu despre vreo persoană care ar fi avut această poreclă, Scârţ, ci chiar despre Scârţul – Scârţ(âit), natural, cum s-ar spune, apărut, adică, pe cale firească, la o apăsare, la o constrângere, la o presiune pe ceva – de obicei, pe o scândură, să zicem, scârţâitoare; scândură de punte sau de treaptă de prag sau de treaptă de scară într-o casă veche cu două şi mai multe nivele.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Epitaful sau – concomitent

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Bineînţeles, până la acest moment, nimeni nu a trăit, nu a înţeles… Nu, nu, în acest caz nu se înţelege nimic, fiind vorba tocmai de orice lipsă de înţeles; fiind vorba exact de orice lipsă de exactitate… Deplina lipsă de înţeles!... [Aici s-ar potrivi un număr infinit de semne de exclamaţie!!!!!!!!!!!!!!!!.............. S-ar potrivi, dacă asta nu ar veni în contradicţie cu ceea ce ar însemna… (nu ar… însemna?...) absoluta lipsă de înţeles.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Cobaiul iluziilor

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

La cei 65 de ani ai săi (de la o vreme, ce tic! – involuntar, fireşte, ca, dimineaţă de dimineaţă, să-i apară în scăfârlie indicaţia parşivului contor al destinului: ai 60, ai 61… ai 65 de ani, şi tot aşa, 365 sau 366 de zile în an!; până „placa” se schimbă doar cu o cifră, şi din nou – monotonie, beethowenianul „Bu, bu, bu, bu!” din simfonia a IX-a, nesiguranţă, disconfort vital, spaimă…)…

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Viaţa cuvintelor, cuvintele vieţii…

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Trimis-a Cuvântul Său şi i-a vindecat pe ei.  (Ps. 106 / 20)
 
 

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Faust din Sibiu

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

În mare, dar mai ales în general, domnul Faust era om bun, zâmbitor – chiar dacă provenea din teutoni get-beget (aici nu poţi face pluralul: geţi-begeţi, deoarece unora li s-ar putea crea impresia că her Faust se trăgea din... geţi, cei care, în realitatea ireală a istoriei duse pe gârlă, ne-au fost strămoşi nouă şi nu lor, teutonilor).

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Călăuza

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Se făcea că eram într-o toamnă, undeva la mare, la vreun simpozion probabil, dar mă pomenii într-o gară... neclară, difuză, cu uşoară – nu în retuşuri, accente – atmosferă din „Stalker”-ul lui Andrei Tarkovski. Strunele stranietăţii şi străinătăţii nu erau întinse la maximum, ci uşor slăbite, astfel că nici neliniştea, personală şi cea generală, nu era mare, însă se făcea, totuşi, resimţită. În fine, – la un început de drum, de reîntoarcere, – pentru că, nedându-mi exact seama în ce gară din Dobrogea mă aflu, trebuia să revin la Neptun.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend
Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Vis cu/ şi în 1 400 de cuvinte

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Într-un „colţ” de web, la cine ştie ce intersecţie-păienjeniş-internet, tu ai găsit, involuntar, accidental, şi informaţia (la rubrica: diverse) că, cică, marele [tu, cititorul involuntar, ai fi luat marele între ghilimele; totul este extrem de relativ, mai ales la comparaţia „noastră” (voastră) cu „ei”, a timpurilor pe care le trăiţi voi – cu vremurile în care au trăit şi au murit ei, spre bucuria nevertebratelor ce huzuresc în solul cimitirelor]; că, cică, „marele” scriitor din secolele XX-XXI (a vieţuit, fifty-fifty, simetric, câte 40 de ani în fiecare

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

DPPW, adică - Domnul Post-Pygmalion-Web

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Îmi place la nebunie – lucidă, bineînţeles, – expresia ca din senin. Înseamnă că, nici când gândeşti, apare totuşi ceva, ţi se relevă sensuri, imagini, scene, combinaţii, ecuaţii... (de altfel, toate astea de asemenea sensuri însemnând), surprinzându-te, uimindu-te (de dorit, în sens pozitiv...). E în acest ca din senin şi taină la nivel superior, adică – mister, secretum secretorum, şi sugestie că ar putea aşa, ca din senin, să ţi se declanşeze inspiraţia, pofta de creaţie, cum se mai spune.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Exil – Exil interior – Exil în propria limbă

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

În eseul Avatarii lui Ovidiu, Laurenţiu Ulici dădea o listă de noţiuni ce ar trimite, direct sau implicit, spre termenul „exil”: fugă, fugărire, sancţiune, opţiune, aventură, destin, salvare, terapie, revanşa, refuz, revoltă, regăsire, motive politice-economice-personale-psihologice, dor de ducă, lehamite, întâmplare, frică, curaj, soluţie, lipsă de soluţie, – ca să încheie cu exclamaţia: „Asta e! Exilul ca fenomen.”

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

A plânge în ceaţă sau Revenirea

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Omagiu lui Ingmar Bergman, năucitoarele filme ale căruia mi-au încântat, neliniştitor, juneţile.
 

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Ceak! - Cearaki! - Ceak-Ceak!...

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Prima lui constatare a fost că, cel puţin din câte înţelegea el, din câte i se deschidea, i se arăta în conştiinţa sa, era că – virgulă – conştiinţa unui om mort nu se deosebeşte catastrofal de conştiinţa unui om viu. Pur şi simplu, Cincinat Ignat conştientiza că deja este mort, precum, acum un timp, conştientiza că mai trăieşte.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Dar întru scris

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Ut, quem primum fecerat illa litteratum,/
Haec, novem Pyeridum trahens
comitatum/ Prosa…
Stephanus de Tournai
 

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Ce (te) vei face?

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Întreb şi eu într-o doară, chiar dacă sunt sigur că nu ai un răspuns tu, cel care nu eşti decât eu însumi...
Ce te vei face, dacă nu vei avea un loc de muncă şi, bineînţeles (a ceva ce e foarte grav!), drept strâmbă consecinţă – nu vei avea bani?

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Golemul

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Închideau spaţiul în valize, în dulapuri şi în pivniţe. Îşi făceau rezervă de spaţiu, de dimensiuni vitale, gândindu-se că nestăvilitul Golem ar putea nimici atât o parte din omenire, cât şi una din spaţiul cosmic.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Obsesii sau Nasul-Bis

imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Staţia de tramvai. Minus trei sau patru grade. Şi oarecum umed, pentru că aşa e în oraşul de pe Neva, la staţia de lângă canalul... – care? Anicikin?... Nu-s singur... Ştiu doar că nu e canalul Griboedov... Dar, de fapt, nu contează decât esenţialul: la staţia de tramvai de lângă podul de peste unul dintre canalele ce străbat, pe dedesubt, bulevardul Nevski... Lume – multă sau multişoară?... Oameni mulţi, totuşi. Şi toţi se gândesc, râvnesc să ajungă călători – norocoşi! – în tramvaiul ce are să vină.
Întârzie, dar o să vină...