Categorii

Parteneri

Cartea de istorie

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Istorie şi antropologie. Părul şi simbolistica sa

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Antropologii ne-au prevenit de multă vreme asupra simbolismului corpului şi, mai ales, al feţei. Culoarea pielii, forma nasului, pistruii ş.a.m.d. au avut (şi au), în toate culturile, puternice conotaţii identitare, fiind „markeri” ai includerii sau excluderii etnice şi/sau sociale. Imaginea evreului este, din acest unghi, paradigmatică: ilustrînd modul cum aparenţa a fondat diferenţa, ea confirmă un postulat pe care studiile imagologice, atît de în vogă în ultimele zeci de ani, l-au documentat în repetate rînduri.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Intelectualul angajat – Tony Judt

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

În ultimii ani, numele lui Tony Judt a apărut de mai multe ori în acest colţ de pagină. Pentru cine a citit măcar una dintre cărţile istoricului anglo-american, această recurenţă nu mai are nevoie de justificare. Lectura textelor lui Judt este întotdeauna pasionantă prin verva ideilor şi actualitatea inalterabilă a subiectelor. Dar, exact pentru acest motiv, ea are – aşa-zicînd – şi un efect pedagogic mai rar întîl­nit la cărţile de istorie.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Un om, o epocă

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

Pînă a nu citi cartea dlui Jean Michel Cantacuzène, ştiam mai puţin decît nimic despre George Matei Cantacuzino (între acesta din urmă şi autor nu există vreo înrudire). Cu excepţia numelui unei străzi (înregistrat în­tîmplător), a semnăturii pe două sau trei splendide acuarele, păstrate de familia soţiei mele, şi a cîtorva amintiri răzleţe despre ultimii săi ani de viaţă (povestite mie tot în familie), personajul mi-a fost, multă vreme, complet necunoscut. Şi totuşi,– asta am aflat-o abia acum!

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

„Historia militans”

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

La prima vedere, statutul istoriei în Republica Moldova este, în multe privințe, de invidiat. În timp ce, în România, prestigiul acestei discipline a scăzut continuu în ultimii ani (realiștii, printre care mă prenumăr, ar spune că, dimpotrivă, a ajuns la o cotă normală pentru timpurile pe care le trăim), în Republica Moldova el pare a fi supraviețuit aproape intact timpului scurs de la dispariția regimului sovietic. Comparația nu se oprește, desigur, aici.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Prizonierii istoriei

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

Puține sînt subiectele mai delicate și, în același timp, mai actuale – indiferent de context și loc – decît cel al raporturilor dintre intelectuali şi Putere. Constatarea este banală, desigur, dar merită oricînd reamintită, măcar pentru a sugera, încă o dată, multiplele implicații ale acestui raport, cu o arie neobişnuit de largă de refracţie socială. Tot banală este şi constatarea că despre această relație s-a scris enorm (nu mai spun cît de divers), inclusiv – ca să mă opresc la două exemple familiare – în România şi Republica Moldova.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Despre China, cu Henry Kissinger

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

Cartea lui Kissinger nu este una de istorie, în sensul obişnuit (mai precis, european) al termenului, adică o reconstituire sintetică şi cuprinzătoare a unui „parcurs” temporal. Mai curînd, ea ar putea fi încadrată în categoria eseurilor ample, cu „teză”,  după modelul – să spunem – al volumelor lui Paul Kennedy şi Niall Fergusson despre ascensiunea Marilor Puteri, respectiv a civilizaţiei occidentale, traduse de curînd şi în limba română.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Despre China, cu Henry Kissinger (I)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

Am o slăbiciune – mărturisesc – pentru cărțile lui Henry Kissinger. Este o pasiune veche. Ea datează de mai bine de trei decenii, mai exact, din 1979, cînd mi-a căzut în mînă ediția franceză a primului volum al memoriilor fostului secretar de stat, scoase chiar în acel an de Fayard, simultan cu ediția americană (intitulată The White House Years). Că memoriile mi-au căzut în mînă este un fel de a spune, pentru că, de fapt, ele au fost un cadou de la tatăl meu.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Comunismul românesc din perspectivă poloneză

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

Apărută cu mai puțin de o lună în urmă, cartea lui Adam Burakowski, pe care o comentez astăzi, a avut parte de o publicitate mai puțin obișnuită, chiar și pentru un volum cu un asemenea subiect. Lansată cu mare zgomot la Tîrgul anual de carte de la București (la finele lunii mai), re-lansată, apoi, la Iași, recenzată, rapid, în cîteva publicații culturale importante, comentată de autorul însuși în două sau trei interviuri, cartea a avut parte de – cum se spune acum – toată mediatizarea necesară pentru a se impune atenției marelui public și specialiștilor.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Marea istorie prin cei mici

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

Destul de puțin cunoscut în România (unde nu l-am văzut aproape deloc citat sau recenzat), Alain Corbin (născut în 1936) este unul dintre cei mai importanți istorici francezi contemporani.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Cum trebuie analizate conceptele istorice? (despre cartea Istoria României prin concepte. Editori Victor Neumann şi Armin Heinen)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

Între apariţiile istoriografice din ultimul timp, volumul pe care îl comentez astăzi merită o semnalare specială.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Secolul vitezei

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

De cîte ori nu am avut, fiecare dintre noi, în ultimii ani, impresia că sîntem copleşiţi de treburi?; că scadenţele pentru fiecare lucru de făcut ne sufocă?; că nu mai reuşim, din acest motiv, să ne ocupăm, cum se cuvine, de noi înşine (adică să trăim cum ne-ar plăcea), de familiile şi de prietenii noştri (pe care îi vedem din ce în ce mai rar şi, mai totdeauna, pe fugă)?; cu un cuvînt, că „nu mai facem faţă” atîtor solicitări?

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Un manifest umanist

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

Am mai avut prilejul să scriu, în acest colţ de pagină, despre cărţile lui Tony Judt (ultima dată, acest lucru s-a întîmplat în septembrie 2008). Invariabil, observaţia preliminară a fiecărei cronici (în total, au fost două) a consemnat caracterul provocator al cărţii. Nici aceea pe care mă pregătesc să o comentez astăzi nu face excepţie de la această „regulă”. Dar, faptul că publicarea ei, în vara acestui an, a coincis cu stingerea prematură din viaţă a autorului pare a conferi acestei trăsături o semnificaţie şi mai adîncă: aceea a unui veritabil legat testamentar.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

„Istoria culturală” şi reprezentanţii săi

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

Puţine sînt direcţiile de cercetare, capabile să pună mai bine în lumină actuala fragmentare a studiilor istorice, decît aşa-numita „istorie culturală”. În acelaşi timp – şi în mod paradoxal – încă şi mai puţine sînt într-atît de apte să unifice mai bine aceste studii sau, cel puţin, să le dea o coerenţă. Explicaţia este foarte simplă: domeniul despre care vorbesc este atît de larg şi divers, încît orice tip de cercetare este, pînă la urmă, subsumabilă „istoriei culturale”.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Condiţiile modernizării

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

În cele două decenii care au trecut de la marea cotitură istorică din decembrie 1989, analizele privitoare la perspectivele dezvoltării României au fost destul de multe.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Arhivele comunismului (Archives et histoire dans les sociétés post-communistes.)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

La două decenii de la prăbuşirea regimurilor comuniste în Europa de Est, sîntem încă departe de a cunoaşte istoria şi funcţionarea acestor regimuri în toată complexitatea lor, cu toate că anumite schimbări în această privinţă încep să fie perceptibile.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Europa între aşteptări, deziluzii şi (noi) speranţe (Boris Petric, Jean-François Gossiaux, Europa mon amour. 1989-2009: un rêve blessé)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Cei 20 de ani scurşi de la prăbuşirea regimurilor comuniste din Europa de Răsărit au fost un bun prilej de reflecţie asupra acestui interval. Mai multe colocvii, mese rotunde şi – desigur – studii şi cărţi depun mărturie în acest sens, printre care şi volumul de faţă. Totuşi, în ciuda intensităţii cu care a fost rememorată căderea Zidului Berlinului, va mai fi nevoie de un timp pentru ca perspectiva asupra acestei perioade – şi a celei care a precedat-o: lungul interstiţiu comunist – să iasă de sub imperiul afectivităţii şi să se fixeze în contururi impersonale (şi stabile).