Categorii

Parteneri

Din nou despre moldovenism vs. românism

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Din nou despre moldovenism vs. românism

imaginea utilizatorului Eugenia Bojoga

Considerat a fi cea mai recentă varietate de mass-media, Internetul, generos și atractiv, permite tuturor ființelor umane să-și facă un cont de Facebook, să se înscrie pe Instagram, să frecventeze anumite bloguri, să acceseze diverse site-uri, să vizioneze un video, să comenteze postările cuiva. Într-un cuvânt, spațiul online a devenit, în ultimii ani, cea mai populară formă/modalitate de comunicare în masă și, implicit, cea mai accesibilă și rapidă sursă de documentare.
Nu întâmplător, Umberto Eco compară Internetul cu o mare bibliotecă, în care poți găsi orice carte și poți afla orice informație care te interesează, cu condiția să ai spirit critic și discernământ. Într-adevăr, astăzi e relativ simplu să te documentezi asupra unui subiect. E suficient să știi să te descurci puțin la calculator și, cu motorul de căutare Google, îți poți aduna material pe orice temă dorești. Mai mult ca atât, în YouTube poți vedea conferințe întregi, prezentări live, videouri, poți audia lectura unor volume tematice. Utilizatorii pot posta o gamă largă de clipuri video create de ei înșiși, dar și programe de televiziune, piese muzicale sau filme etc.
De aceea, pornind de la realitățile noastre basarabene, mi-am propus să caut în YouTube materiale referitoare la problemele noastre endemice, adică la disputa identitară, dar care să fie în limba rusă.
 
Pretinse incursiuni istoriografice
 
Care e perspectiva actuală a istoricilor ruși asupra istoriei noastre, ce referințe bibliografice folosesc, care e linia argumentației lor – iată doar câteva dintre aspectele care mă interesau. Apoi, modul în care se glisează de la istorie la limbă, pentru că toate discuțiile pe teme istorice duc la limbă, limba și istoria fiind componentele de bază ale identității naționale. Eram curioasă să văd dacă s-a schimbat ceva în discursul istoriografic rusesc asupra etnogenezei noastre, în modul în care ei interpretează istoria noastră recentă, ce mijloace retorice folosesc astăzi etc.
Așadar, primul video pe care l-am accesat – Bладислав Гросул: Молдаване считали себя молдаванами начиная с 14 века1 – de 19.31 min., conține prelegerea ținută de dl Vladislav Grosul, profesor, colaborator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe din Federația Rusă, în cadrul unei conferințe organizate la Chișinău despre statalitatea moldovenească (o sintagmă vehiculată în perioada sovietică, prin care se subînțelegea individualitatea separată a moldovenilor). Mai exact, dl Grosul urmărește să demonstreze că moldovenii și românii nu au nimic în comun din punct de vedere istoric și identitar, iar etnonimul moldovean are o vechime incomparabil mai mare decât cel de român, relativ recent. Domnia Sa afirmă că „toate sursele istoriografice, începând cu sec. al XIV-lea, indică faptul că moldovenii dintotdeauna și-au zis moldoveni”. Tot el susține că în 1812, când Basarabia a intrat în componența Rusiei, ei se autodefineau la fel – moldoveni, iar limba și-au numit-o moldovenească. Pe de altă parte, în sec. al XIX-lea identitatea moldovenească a suportat cea mai mare lovitură prin… Unirea principatelor în 1859. În realitate, nu a fost o unire, ci o alipire a Moldovei la Valahia. Potrivit lui Grosul, în 1856 s-а difuzаt o proclаmаție în cаre scriа că unireа principаtelor vа duce lа desființаreа stаtаlității nаțiunii moldovenești, iаr în I866 moldovenii аu vrut să se sepаre. Într-un cuvânt, unificarea principatelor avea să ducă la distrugerea națiunii moldovenești.
Cât privește limbа oficiаlă а Princi­pаtului Moldovei, aceasta а fost moldoveneasca.
În Regulаmentul Orgаnic din 1832 se menționează „limbа moldovenească”. Chiаr dаcă în Аlbinа româneаscă Gh. Аsаchi nu folosește această sintagmă, ci limbа română, din considerentul că publicаția era destinată boierilor, spune Vl. Grosu, în Foaiа săteаnului din 1839, destinаtă țărаnilor, „limbа moldoveneаscă” e mult mаi frecventă. Prin urmare, continuă Grosul, conștiințа nаționаlă а moldovenilor și modul în cаre ei și-аu denumit limbа аu consolidаt din timpuri străvechi statalitatea moldovenească.
Cam același discurs ne întâmpină și în alt video: Владислав Якимович Гросул в программе «Вечерний разговор»2, în care acesta își amintește că în 1989, făcând parte din echipa de experți sovietici/ruși care trebuia să vizeze legile despre limbă și revenire la alfabetul latin, el i-a avertizat pe colegii săi basarabeni (pe activiștii de partid de la Chișinău) că adoptarea tricolorului și trecerea limbii la alfabetul latin nu sunt mai importante decât atitudinea locuitorilor din orașele Tiraspol, Râbnița, Bălți, Comrat, Dubăsari față de moldoveni. Atunci s-a făcut presiune asupra Transnistriei, iar consecințele s-au văzut mai târziu. Identificându-se cu cetățenii din R. Moldova, el se întreabă: „ce ne-a dat nouă tricolorul?”; „ce a adus alfabetul latin?”. În opinia sa, din punct de vedere fonetic, alfabetul chirilic corespunde mai bine limbii decât cel latin, ceea ce recunosc și savanții români (sic!). Menționăm că filmulețul are doar 714 vizualizări. Or, ținând cont de faptul că a fost postat în 25 martie 2017, deci cu doi ani în urmă, asta înseamnă infim de puțin.
În МОЙ ПУТЬ. Патриарх иcторической науки Молдовы Владислав Якимович Гросул (Patriarhul științei istorice din Moldova – Vl. Ja. Grosul)3, un video distribuit de RTM (Русское телевидение Молдовы) în 12 august 2018, protagonistul își prezintă cu mult patos ultima sa carte dedicată Moldovei: «Бессарабия в международных отношениях нового времени», editаtă de Аsociаția istoricilor și politologilor „Pro-Moldova” în 2018. Paradoxal, postarea are doar 71 de vizualizări și niciun comentariu. E adevărat că nici primele două filmulețe nu au prea multe comentarii: primul doar trei, al doilea – unul. Din cele trei comentarii, unul sună așa: „Молдоване это румыны.... или валахи… народ то один и тот же, независимо от названия”4 (Александр Луминэторул).
Dacă la acestea se adaugă un alt video, conceput special pentru Centenarul de anul trecut, 1918. Бессарабия5, atunci avem conturat tabloul de ansamblu al modului în care se scrie/rescrie astăzi istoria R. Moldova în limba rusă. De altfel, acest film a stârnit multe controverse din partea internauților, cei mai mulți susținând – în cele 434 de comentarii – că faptele sunt prezentate distorsionat și tendențios: „istorie schimonosită și sluțită. nimic nu e adevărat. numai brașoave... o manipulare de date (...) ca să dezinformeze cât mai mult și să facă confuzie, pentru a educa un popor mancurt” (GULIO MOCANU). Un comentariu în rusă surprinde exact aceeași strategie: „Заказной предвзятый фильм. Достаточно однобокое представление информации. Преднамеренно искажённые факты. Очень похоже на пропаганду!” (Serghei Gorash).
 
Moldova este România?
 
La extrema opusă, discursul identitar românesc din YouTube este mult mai modest, fiind reprezentat printr-un singur video: вся история Молдовы за 10 мин6 – distribuit de Jora Tabacov (evident, un pseudonim), având 310.010 vizualizări și 855 de comentarii (în 2 august 2019). În realitate, videoclipul durează 11.20 min. și este un excelent rezumat al istoriei noastre. Autorul începe cu o constatare întru totul adevărată: astăzi mulți cetățeni ai R. Moldova nu-și cunosc istoria. De aceea el face o incursiune sintetică în trecutul milenar al românilor, pe care îl situează în context geopolitic european, fiind totodată obiectiv în expunere și detașat în atitudine. La întrebarea Cui îi aparține teritoriul Republicii Moldova?, răspunde laconic: este parte din fostul Principat al Moldovei și continuatoarea vechii Dacii, adică a uneia dintre cele mai vechi civilizații din Europa.
El urmează linia de argumentație a celebrului istoric Neagu Djuvara, care, așa cum știm, a fost profesor de istorie universală la mai multe universități francofone din lume și nu poate fi învinuit de subiectivism7.
Păcat că autorul nu are o voce mai expresivă și o dicție mai cadențată (criticate aspru de cei mai mulți comentatori care au scris în rusă). Cei interesați cu adevărat de subiect însă fac abstracție de aceste detalii și se focalizează asupra conținutului propriu-zis al filmulețului.
În dezbatere, adică în comentariile de sub video, s-au implicat mai mult etnicii ruși sau, oricum, vorbitorii de limba rusă. De aceea elogiile care i-au fost aduse autorului sunt relativ puține. Iată câteva: „bravo.mersi mult de stăruința care ai dat-o.complimenti” (Ceapa Ana). „Scurt, clar și corect. Respect, prietene, pentru deschiderea de a cunoaște adevărul și a-l împărți cu alții. Ai perfectă dreptate, acest popor (noi toți) avem o istorie extrem de bogată și dreptul de a ne afirma ca o mare națiune, unită și puternică. Când o să învingem prostia?! Când vom avea o majoritate de oameni demni de istoria lor? Oamenii mari pot gândi mare, oamenii mărunți își găsesc probleme mărunte” (Sergiu).
Pe fundalul blamării aproape la unison a autorului din partea utilizatorilor care scriu în rusă, iată și o opinie contrară: „Автор, спасибо за познавательное видео, я то сам учился при СССР и историю молдовы очень плохо знаю и мне за это стыдно, но я не виноват, потому что все рассказывают по разному про образование молдовы как государства, но твое видео заслуживает доверия (...). Я сам не молдован, но родился тут, я коренной кишиневец и горжусь этим, и понимаю все как должно быть. Все дело в том что у нас слишком много народа заражены на генном уровне рашской идеей и думают как рашка и поступают как рашка8. Я не знаю когда мы станем самостоятельными и независимыми, вроде бы мы независимы, но это всеравно элюзия” (Rom Ursaris).
În linii mari, comentariile internauților se situează între două extreme, fiind diametral opuse. Cei mai mulți îl atacă verbal pe autor, însă cu argumente preluate din palmaresul discursului moldovenist prezentat mai sus. Astfel, filmulețul este calificat ca „erezie care justifică pretențiile României față de Moldova” (Константин Коробков). Cineva încearcă să-i explice lui K. Korobkov lucrurile cât mai simplu: „Моldovа a existat până în sec. al XIX-lea, când s-a dizolvat și a apărut România. 70% din români sunt moldoveni care nu recunosc că sunt români, exact ca tine” (Ukraina Ozazin).
Unii vin cu argumente conform cărora România a fost creată datorită Moldovei: „Блaгодaря Mолдавии, и создана Румыния” (Igor Melnic). Un oarecare Виктор Михалыч îi îndeamnă, tot în rusă, pe participanți să priceapă, în sfârșit, diferența: „nu Moldova este o parte a României, ci România este o parte a Moldovei”. Fiindcă „mai întâi, s-a format Мoldova, dar nu România” (Татьяна Караян). Înțelegător, Victor Gavriliuc demonstrează că Principatele Moldova și Valahia, în care se vorbea aceeași limbă, nu mai există: din ele s-a format țara numită România. Виктор Михалыч însă îi recomandă să studieze istoria formării... României și, mai ales, a așa-zisului popor unic. În zadar oponentul său îi spune că în aceeași perioadă istorică când s-au unit Principatele s-au unificat și alte state europene, nu are nicio șansă să-l convingă, atât de rigid este și cantonat în vechea mentalitate sovietică.
Despre romanizarea Daciei, retragerea aureliană și ce a urmat apoi în Evul Mediu în teritoriile românești, relatează în postarea sa Durlesteanu. Dar, scriind în română, internauții rusofoni nu îi iau în considerare postarea.
Dacă susținătorii moldovenismului îl contrazic dur și vehement pe autor, adepții românismului reacționează timid, fiind prea politicoși și, uneori, nu au suficiente argumente. Lucru lesne de înțeles, mulți dintre ei nu au studiat istoria românilor la școală și nici la universitate...
Reprezentanții ambelor tabere recomandă să se studieze mai bine istoria și probabil că mulți dintre participanți au citit bibliografie la temă, doar că în limba rusă, adică volumele lui Grosul și Stati.
Astfel, utilizatorii rusofoni insistă asupra aceluiași lucru: în ce an s-a format statul român? dar limba română? (Белая Волчица). În zadar oponenții vin cu argumente și cu exemple... de data aceasta mai aproape de realitățile noastre: Estonia, Letonia, Finlanda s-au format numai în 1918... asta ar însemna că înainte nu au existat limbile estonă, letonă sau finlandeză? Sergiu Brovinski încearcă să o convingă că, în pofida faptului că în lexicul limbii române sunt multe cuvinte de origine slavă, ea este de origine latină și face parte din familia limbilor romanice.
Urmează câteva replici în română, deoarece până în acest moment s-a discutat numai în limba rusă. Astfel, distruktor md îi sugerează lui Sergiu Brovinski să nu-și irosească timpul, căci „oricum, ei nu vor înțelege”: „Într-adevăr în Țara Moldovei se scria nu cu grafie latină și nu în limba română, dar nici în rusă. SE SCRIA ÎN SLAVONĂ, ÎN SLAVONA BISERICEASCĂ, deoarece moldovenii, muntenii, ardelenii erau creștini ortodocși și credința lor a venit de la Constantinopol prin misionarii bulgari și sârbi” (distruktor md).
Cei doi însă sunt atacați vehement de alți utilizatori, care, deși recunosc că nu vorbesc limba de stat, asta nu-i împiedică să se dea cu părerea. Astfel, Marat Aitov susține că rușii au salvat Basarabia de turci și trebuie să le fim recunoscători. La fel și Наталия Антонова, care îi avertizează pe moldoveni că, dacă se vor uni cu România, R. Moldova pur și simplu va dispărea de pe harta lumii ca entitate politică. Îi vine în ajutor Сидор Ковпак, care scrie negru pe alb că „românii i-au considerat dintotdeauna pe moldoveni ca pe sclavii lor”. николай скоморохов: „Păcat că din moldoveni sunt transformați în români... limba, istoria, eroii lor naționali, drapelul, viziunea lor de ansamblu asupra istoriei în general... desigur, deoarece o treime din populație are pașaport românesc...”.
Gherman Alexandru încearcă să-i convingă pe oponenții săi că nu au dreptate, invocând argumente istorice din S. М. Soloviov și N. Kаrаmzin, dar e atacat de alți internauți... și mai agresivi, și nu are sorți de izbândă. Tot astfel și Cristin George, care explică simplu și cu mult tact că „Basarabia e România. România este succesoarea de drept a Moldovei medievale”.
Un belarus, Александр Ермоленко, pretindea, cu două luni în urmă, că mentalitatea moldovenilor e diferită de cea a românilor, la fel și sufletul moldovenesc e cu totul altceva. Iar Виктор Викторович susține că fără ajutorul rușilor românii nu ar fi scăpat de jugul turcesc. Și mai adaugă că pe moldoveni nu îi așteaptă nimic bun dacă se vor uni cu România... În URSS limba rusă îi unea pe toți cetățenii sovietici și fiecare republică își ducea propria sa existență... „Eu sunt pentru ca moldovenii să fie în continuare cu rușii, nu cu Uniunea Europeană.” Un alt internaut vine cu un comentariu arogant: „toată istoria României e o istorie prestatală... Dar istoria este scrisă de învingători, nu de slujitori, așa cum a fost România din momentul apariției sale. În general, România nu are niciun viitor” (casimaris).
Doi utilizatori invocă la unison argumente stupefiante, rasiste: cum că analiza ADN-ului arată că moldovenii sunt etnici de origine slavă și nu romanică, în concluzie, sunt total diferiți de români (Elena&Alexey Smirnov).
În felul acesta, reprezentanții discursului moldovenist vin cu argumentele din perioada sovietică, dar la care se adaugă intoleranță și agresivitate, ceea ce a sesizat și un participant la dezbatere din Transnistria. Iată comentariul său: „Orice video despre Moldova/România declanșează o intoleranță agresivă la nivel verbal din ambele părți. Poate ne oprim?... din punct de vedere tehnic, poporul e același. Dar anii în care au trăit separat au creat două etnii diferite: românii și moldovenii. E bine sau rău – nu știu. Trebuie să ne străduim să le unim? Nu știu. Apropo, cu Transnistria se va întâmpla același lucru: încă vreo 20-30 de ani și va rezulta un alt popor: transnistrienii” (Anatoly K)9.
Protocronismul lingvistic este invocat de mai multe ori. „Oare moldovenii vorbeau în sec. XV-XVIII în limba română, când statul român a apărut abia în a doua jum. a sec. al XIX-lea? Româna putea să existe doar după 1866, când a fost formată România” (Ghenasha Ghenasha). Ignoranța îi face pe comentatori să pună problema în felul acesta, deoarece ei nu știu că în sec. al XIX-lea, odată cu unificarea politică, s-au unificat și normele literare, dar nu suprimând graiul muntenesc și graiul moldovenesc, ci pe deasupra lor. E un lucru știut că după 1850 „ideea de unificare a limbii literare a fost paralelă cu ideea de unire politică a Principatelor, a susținut-o și s-a răspândit, în același timp, mai ușor alături de ea”10.
 
Moldovenism vs. românism
 
Într-o conferință ținută la Chișinău în mai 2001 Eugeniu Coșeriu arăta că există două tipuri de moldovenism. Mai întâi, un moldovenism în cadrul românismului, care nu se opune acestuia, ci este o formă a sa. Apoi, un alt tip de moldovenism care se opune românismului, afirmându-se ca o identitate arbitrară, ca o alternativă a identităţii româneşti. Or, acest tip de moldovenism are două varietăți:
a) „moldovenismul naiv şi nevinovat al celor care, orbiţi de o propagandă îndelungată, de tot ce li s-a spus şi de tot ceea ce li s-a ascuns timp de şaizeci de ani, cred că nu sunt români, cred că vorbesc altă limbă” și b) „moldovenismul vinovat şi mincinos, moldovenismul care în mod conştient cultivă dezbinarea, ura împotriva a tot ceea ce e românesc şi care încearcă, cu argumentele cele mai absurde, să afirme o identitate moldovenească opusă identită?ii rom?ne?ti?ţii româneşti”11.
Un internaut scrie chiar așa: „am citit toate comentariile. Fiecare cu argumentele sale. Dar pe mine mă interesează să văd ce a făcut Rusia din această națiune începând cu 1940, de ce a anulat alfabetul latin și l-a introdus pe cel chirilic; deportările în masă, transmutarea locuitorilor autohtoni...” (George Sidor). Un altul, din Transnistria, se confesează că locuiește într-un sat unde 90% sunt moldoveni. „Despre ce pământ rusesc poate fi vorba?” Și adaugă: „propaganda rusească le-a spălat creierii moldovenilor, de aceea vor să fie cu Rusia” (Gregory Fiodorov).
Între pledoaria pentru identitatea românească și disprețul pentru aceasta din partea moldoveniștilor se desfășoară astăzi dezbaterile identitare în spațiul online. În lungul șir de comentarii pe marginea filmulețelor video analizate, ne întâmpină dispute aprinse, replici dure, un limbaj marginal, tonalități în registru grav sau jucăuș, injurii de tot felul. Când vine vorba de problema identitară a basarabenilor, imaginarul lingvistic al internauților capătă dintr-o dată inspirație și vigoare, chiar și după trei decenii de legislație lingvistică.
 
August 2019
 
1 Vl. Grosul: Moldovenii s-au considerat moldoveni începând cu sec. al XIV-lea. Cf. https://www.youtube.com/watch?v=_NeXh5wdXro
2 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=xC5dyjNnh04
3 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=F1st3o8P9Ms
4 „Moldovenii sunt români… sau valahi… poporul e unul și același, indiferent de denumire” (trad. n.).
5 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=kVcdrHBwZKY
6 Toată istoria Moldovei în 10 min. Cf. https://www.youtube.com/watch?v=tKJtGZ49HAw
7 Mă refer la N. Djuvara, O scurtă istorie ilustrată a românilor. București, Humanitas, 2013
8 Cuv. рашка înseamnă Rusia în jargon.
9 Cf. ”Любое, вот практически любое видео про Молдову/Румынию вызывает жуткий баттхёрт c обеих сторон. Может, хватит уже? (...) технически, народ один. Но годы раздельной жизни создали, по сути, две новых народности: румыны и молдаване. Хорошо ли это, плохо – не знаю. Надо ли пытаться склеить их? Не знаю. Кстати, с Приднестровьем та же история выходит: ещё лет 20-30 и получим ещё одну народность: приднестровцы” (Anatoly K).
10 Mihaela Mancaș, Istoria limbii române literare. Perioada modernă (sec. al XIX-lea). București, 1974, p. 33.
11 Eugeniu Coșeriu, Moldovenismul nu se opune românismului, ci este o formă a lui, în Limba română, nr. 5-6, 2013, p. 10-11.