Parteneri

Nr. 7-8 (251-252),
iulie-august 2016
imaginea utilizatorului Vitalie Ciobanu

Când am început să citesc acest volum aflat în pregătire la Editura ARC din Chișinău și pe măsură ce înaintam cu lectura mi s-a conturat în minte o imagine pregnantă: o rețea de dulăpioare aranjate în ordine alfabetică, căptușind pereții până sus în tavan, cum văzusem în anii studenției mele de dinainte de 1989 la Biblioteca Națională din Chișinău. Deschideai un sertar marcat cu o anumită literă și dădeai de un șirag de fișe de carton, dreptunghiulare, cu înscrisuri care se refereau la titlurile de carte ale unui autor.

 
imaginea utilizatorului Maria Şleahtiţchi

Un sfert de veac. Orice s-ar spune, timpul trece, pământul se învârte și lumea odată cu el. Statul Republica Moldova numără un sfert de veac. Douăzeci și cinci de ani de istorie agitată în încercarea de a construi, între Nistru și Prut, un stat modern. A-l construi într-un spațiu în care nu a existat niciodată un stat independent este un lucru extrem de greu, dacă nu cu totul imposibil. Se dovedește că voința populației, oricât de mare ar fi sau va fi fost, nu este de ajuns.

 
imaginea utilizatorului Grigore Chiper

În 2013 Simona-Grazia Dima publică un volum consistent, Călătoria în petalele trandafirului, înglobând toate cărţile sale de poezie apărute până la acea dată. Autoarea mărturisea în prefaţă că, aşa cum deseori se întâmplă în astfel de cazuri, nu a crezut niciodată „că a venit timpul pentru o antologie de autor” şi că adunarea poeziei într-un singur volum i se părea „o devoalare a ceea ce ar trebui să rămână ascuns”.

 
imaginea utilizatorului Mircea V. Ciobanu

Cu cât întârzie o exegeză, cu atât legenda substituie disocierile. Într-un act recuperator, Alexandru Burlacu publică cea mai amplă de până acum analiză a poeziei şaptezeciştilor basarabeni. Criticul face câteva schiţe de portret celor mai importanţi poeţi ai generaţiei: Vasile Romanciuc, Nicolae Dabija, Leonida Lari, Marcela Benea, Leonard Tuchilatu, Iulian Filip, Nina Josu, Ludmila Sobieţchi, Valeria Grosu, Ion Hadârcă, Leo Butnaru, Arcadie Suceveanu, Eugen Cioclea, Vsevolod Ciornei, Andrei Ţurcanu, într-un volum intitulat Poeţii şi trandafirul.

 

Poetica cărții Un spațiu blând care mă primește cum m-ar îmbrățișa (Cartier, 2013) vine în deplină concordanță cu eseurile pline de reflexivitate pură și erudiție ale lui Alexandru Cosmescu. Aceeași trecere lină din planul exteriorului în cel al interiorului, aceeași predilecție pentru cadrul intim al ființei, pentru sufletul corporal, cu profunzimile și subtilitățile sale. Cartea de poezie anticipează chiar prin titlu poetica indicibilului „de parcă”, o carte de mișcări poetice atente și silențioase, executate în/cu vârful degetelor.

 
imaginea utilizatorului Adrian Ciubotaru

I-am admirat întotdeauna pe bețivii de geniu. Deoarece nu am crezut și nu cred că poți crea ceva sub influența alcoolului, aceștia mi-au părut nu atât excepția de la regulă, cât instrumentele alese de Providență pentru a ne comunica și delecta cu ceva ce nu am putea obține pe alte căi decât deconectați cu desăvârșire de la rațiune și lăsați în voia simțurilor excitate și a nesăbuinței.

 
imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Profesor la Universitatea din Tel Aviv, Shlomo Sand a devenit, de șase-șapte ani, și mai cunoscut publicului european, după ce ultimele sale cărți – trei la număr – i-au fost traduse în engleză și franceză. Și ce cărți! Toate, fără excepție, iconoclaste (iar cuvîntul este blînd...). Iată-le, în versiunea franceză (cea mai recentă): Comment le peuple juif fut inventé, 2010; Comment la terre d’Israel fut inventé, 2014; Comment j’ai cessé d’être juif, 2015.

 
imaginea utilizatorului Călina Trifan

Metamorfoză
 
Pietre din coroană
pietre rostogolite din stâncă
pietre-mamut
grele de neclintit
în comparaţie 
cu piatra de pe inimă
sunteţi nisip...
 
 
Arta războiului
 
Blândeţe, 
cu mâinile goale
cucereşti omul

 
imaginea utilizatorului Leo Butnaru

Pe când eram la începuturile implicării mele în ale povestitului beletristic, îmi venise (şi) ideea să scriu o nuveletă despre domnul… Scârţ. Nu, nu despre vreo persoană care ar fi avut această poreclă, Scârţ, ci chiar despre Scârţul – Scârţ(âit), natural, cum s-ar spune, apărut, adică, pe cale firească, la o apăsare, la o constrângere, la o presiune pe ceva – de obicei, pe o scândură, să zicem, scârţâitoare; scândură de punte sau de treaptă de prag sau de treaptă de scară într-o casă veche cu două şi mai multe nivele.

 
imaginea utilizatorului Mariana Codruţ

vara e aurul. arealul bucuriei inocente, îngereşti
(o, voi rafale de vorbe din gît – floarea-soarelui 
se cutremură: plecaţi, plecaţi!). deasupra, un pistil 
greu de polen. promisiunea vieţii viitoare...
 
simţi dogoarea francă printre scăpărări de vînt, 
dar zaci nemişcat, compact, un cristal pe nisip. 
 
te-ai pierdut de toţi şi nu-ntorci capul: 

 
imaginea utilizatorului Alexandru Tabac

Precizările autorului din finalul cărții mi-au dat peste cap un întreg scenariu de lectură. Octogenarul scriitor mi-a întins o cursă de zile mari. Abia în ultimele pagini ale cărții aflăm că aceasta a fost scrisă în anii 1986 și 1988. Astfel, toate presupozițiile mele și tacticile de asalt s-au dezumflat brusc, eram curios mai degrabă să aflu cum se pliază discursul narativ al unui autor ajuns la o vârstă considerabilă pe tendințele romanești ceva mai recente.

 
imaginea utilizatorului Grigore Chiper

Ceea ce aveţi în faţă sunt nişte note formulate într-o altă epocă, cele mai multe fiind scrise în 1983-’84. Nu ştiam de ce le scriu şi poate că nu le-aş fi continuat sau le-aş fi aruncat prea repede, dacă nu mi-ar fi căzut atunci în mâini o carte: Însemnările lui Malte Laurids Brigge. Cartea a reprezentat un model şi m-a întărit în ideea că ceea ce scriu are dreptul la existenţă. De aici probabil şi aerul de Jugendstil al consemnărilor, atât de caracteristic „originalului”. (Grig. Ch.)
 
***

 
imaginea utilizatorului Emilian Galaicu-Păun

Ilarie Voronca nu este primul poet care se aruncă în gol de pe-un pod – să fie o întâmplare că alege anume Pont Mirabeau, cântat de „veneticul” Apollinaire, un alt mare herald al înnoirii, naufragiat în oraşul-lumină?!

 

O istorie a religiilor poate oferi răspunsuri la multe întrebări care ne frământă în prezent, căci, în pofida faptului evident că situații istorico-culturale identice nu există, totuși, într-o perspectivă mai amplă, modelele și scenariile se repetă, reamintindu-ne că istoria se desfășoară în spirală. 

 

- Stimată doamnă Sanda Cordoș, aveţi o experienţă aprofundată de cititoare şi scriitoare, o experienţă aparte în predarea universitară a literaturii. Astăzi, când multe lucruri nu sunt, dar par a fi..., credeţi că literatura mai există?

 
imaginea utilizatorului Vasile Gârneţ

Festivalul Internațional de Film Documentar „Cronograf” de la Chișinău (acolo unde „realitatea devine artă”), din 12-18 mai, și-a consumat a 13-a ediție. E o performanță a organizatorilor − Virgiliu Mărgineanu și Leontina Vatamanu −, care merită din plin elogiile noastre. Sunt puține inițiativele culturale basarabene care au continuitate și cresc valoric de la un an la altul.

 

Festivalul Internaţional de Film Documentar „Cronograf” este deja un eveniment cunoscut şi aşteptat de public. Importanţa activităţilor pe care le desfăşoară este una semnificativă pentru dezvoltarea cinematografiei naţionale şi pentru dezvoltarea gustului estetic al spectatorilor. Statisticile arată cifre tot mai îngrijorătoare legate de interesul tinerilor faţă de artă şi asta, de cele mai dese ori, se întâmplă din trei motive: lipsa conţinutului cultural relevant pentru adolescenţi, accesul limitat la cultură şi lipsa obiceiului de a consuma cultură.

 

Într-o țară în care mai tot timpul atunci când se vorbește despre cinematografia autohtonă se perorează și despre lipsa unei industrii cinematografice ca atare, desfășurarea unui festival internațional de film documentar – ajuns la a treisprezecea ediție – are toate șansele să fie privită ca un fapt cultural de excepție, ca un mobil concret al schimbării spre mai bine în domeniu.

 

Aşteptându-l pe Vişniec, Chişinăul a infirmat practicile beckettiene de mise-en-abîme şi chiar i-a pregătit un randevu fastuos… Teatrele au explodat de vişniecitate, universităţile şi-au primenit garderoba, editurile şi librăriile s-au alertat. În speţă, Teatrul Municipal Satiricus „I. L.

 
imaginea utilizatorului Alex Cosmescu

Recent (iulie 2016) o subdiviziune a prestigioasei Edituri MacMillan (FSG) a publicat un eseu extins al poetului și prozatorului american Ben Lerner, intitulat The Hatred of Poetry (Ura față de poezie).

 
imaginea utilizatorului Marcel Gherman

În toate timpurile, scriitorii şi artiştii au simţit mereu nevoia de a căuta noi teme şi formule şi noi teritorii de explorare, fără de care cultura nu evoluează şi ajunge să stagneze. Astfel, după cum la sfârşitul secolului XIX şi în debutul secolului XX tradiţia clasică avea să cedeze sub presiunea inovaţiilor excentrice ale avangardei, acest început de secol XXI vine cu alte şi alte expresii originale ale creativităţii umane. Şi este firesc ca unele dintre aceste forme să nu fie generate ex nihilo, ci mai curând să recupereze memoria culturală cea mai îndepărtată.

 
imaginea utilizatorului Vitalie Ciobanu

„…totul arată ca și cum
șinele s-ar termina aici”

(Fado, 83)
 

 
imaginea utilizatorului Vladimir Bulat

Artistul s-a născut în 26 octombrie 1926, în târgul Călărași. Aflată în chiar inima Moldovei răsăritene, această localitate pare să fi fost cândva prosperă, cu mulți meșteșugari, comercianți, viticultori, lume pestriță, multietnică, dată fiind poziția sa geografică, la o răscruce de drumuri și în proximitatea căii ferate, care leagă nordul și sudul regiunii. 

 
imaginea utilizatorului Tudor Cojocariu

Am urmărit și eu, la fel de oripilat ca unii, dar poate mai puțin revoltat decât alții, un spectacol ale cărui „acte” se derulează destul de des, dar care rareori sunt prinse într-o înregistrare video. De altfel, periodic, în calitate de bucureșteni, suntem martorii unor „evenimente” triste din spațiul public, cauzate de cineva care n-a respectat regulile. Totuși, fiecare dintre noi continuă să încălce regulile. Măcar un pic, așa, că doar nu moare nimeni! Numai că, în unele cazuri, în urma unor decizii minore dar proaste ale unora dintre noi, chiar pot muri oameni.

 
imaginea utilizatorului Răzvan Mihai Năstase

Sunt specii literare care par că nu au viitor, fiind un soi de formule care și-au epuizat resursele creative, numai bune de studiat în universități și de închis sub cheie în tratate de teorie literară. Așa stau lucrurile cu epopeile, de pildă. Nu mai poți scrie în zilele noastre așa ceva sau, dacă o faci, creezi o anti-epopee postmodernă, în cheie eminamente ironică, creând sute de trimiteri și intertextualități. Cum e Levantul, de pildă.

 

Uwe Timm, născut 1940, Hamburg, este un scriitor foarte popular în Germania. A studiat filozofia și filologia germană la München și Paris, și a fost, un timp, foarte apropiat de Raymond Aron, ulterior apropiindu-se de mișcările de stânga. A publicat primele versuri în revista lui Benno Ohnesorg „teils/teils” (redactor care a murit în timpul protestelor pacifiste din Berlinul de Vest în 1967) și a susținut un doctorat pe tematica absurdului în opera lui Albert Camus.

 

Prestigioasa revistă Lettre internationale, ediția română, ce apare sub egida Institutului Cultural Român, oferă în numărul său de vară un bogat și variat repertoriu de teme și autori. La secțiunea Istorie, Anne Applebaum vorbește despre epopeea formării statului ucrainean, care dă o formă și un conținut mai clar identității ucrainene, întrucât Kievul, oraș controversat, a fost privit de slavii de răsărit drept leagăn al civilizației lor.

 

Poate că niciodată până acum televiziunea publică din Moldova (Moldova 1 și Moldova 2) n-a avut, bănuiesc, atât de mulți spectatori ca în zilele (și nopțile!) – 5-21 august 2016 – cât au durat Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro (Brazilia). Instituția din Dealul Schinoasei a beneficiat de exclusivitatea transmisiunilor sportive de la aceste competiții, detaliu menționat cu orgoliu de toți comentatorii, doar că tocmai comentariul sportiv de calitate a lipsit. Mai ales în primele zile, când totul părea o mare improvizație.

 

Vasile Ernu, Intelighenția basarabeană azi. Interviuri, discuții, polemici despre Basarabia de ieri și de azi. Colecția Cartier Rotonda, 2016